“Âm thầm” phân hạng ngân hàng

Tới đấy, một vài ngân hàng Việt sẽ được phân loại theo 5 hạng: Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém), n

Kinh doanh ngân hàng không dễ, kiếm được 1 đồng, phải bỏ ra nửa đồng để dự phòng rủi ro
Khi dự án được Ngân hàng bảo chứng tiến độ và tài chính
Làm tài chính cần tâm phải vững, nếu không sẽ bị cuốn theo cám dỗ, phá hoại công ty

Tới đấy, một vài ngân hàng Việt sẽ được phân loại theo 5 hạng: Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém), nhưng sẽ không công khai kết quả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN (12/3/2008) ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo đây, một vài tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng hằng năm. Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn kết quả xếp hạng của năm liền kề trước đối có tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các tiêu chí xếp hạng ngân hàng gồm: nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm tiêu định tính.

Nhóm chỉ tiêu định lượng: đo lường mức độ lành mạnh làm việc ngân hàng trên cơ sở một vài số liệu phản ánh làm việc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nhóm chỉ tiêu định tính: đo lường mức độ tuân thủ một vài quy định pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các ngân hàng sẽ được phân tích dựa trên 6 tiêu chí của CAMELS: Vốn; Chất lượng tài sản ; Quản trị điều hành; Kết quả làm việc kinh doanh; Khả năng thanh khoản; Mức độ nhạy cảm có rủi ro phân khúc.

Tùy sự cung cấp 6 tiêu chí trên, một vài ngân hàng sẽ được phân thành 05 hạng: Hạng A (Tốt) có Mức điểm xếp hạng 1; Hạng B (Khá) có Mức điểm xếp hạng 2; Hạng C (Trung bình) có Mức điểm xếp hạng 3; Hạng D (Yếu) có Mức điểm xếp hạng 4; Hạng E (Yếu Kém) có Mức điểm xếp hạng 5.

Tuy nhiên, sau khi xếp hạng xong, tài liệu về phân loại một vài ngân hàng sẽ không được ra mắt công khai trên website của Ngân hàng Nhà nước.

Vì Ngân hàng Nhà nước cho rằng do tính chất nhạy cảm của việc ra mắt và chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác, chủ yếu dựa vào kết quả tự xếp loại do một vài ngân hàng thương mại cổ phần báo cáo. Đồng thời, qua tìm hiểu và xem xét một vài tổ chức quốc tế (WB, JICA), hiện chưa có quốc gia nào mà cơ quan quản lý ra mắt kết quả xếp hạng một vài tổ chức tín dụng và việc ra mắt kết quả nêu trên có tính nhạy cảm cao.

Giảm có chéo một vài tổ chức tín dụng: Chỉ đạo thôi là chưa đủ

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0