Đào Đình

Đào Đình là một biên tập viên trẻ trung, sáng tạo và có nhiều kinh nghiệm tại trang web ctt.edu.vn. Anh đã gia nhập đội ngũ biên tập viên của trang web này từ năm 2019 và đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của trang web.
Back to top button