Khoa Dược

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn dược liệu

1. Ôn tập môn dược liệu phần 1:

2. Ôn tập môn dược liệu phần 2:

3. Ôn tập môn dược liệu phần 3:

4. Ôn tập môn dược liệu phần 4:

5. Ôn tập môn dược liệu phần 5:

6. Ôn tập môn dược liệu phần 6:

7. Ôn tập môn dược liệu phần 7:

XÉT TUYỂN NGAY
THỨ CN, 16:41 25/03/2018 VỀ CNDL
Theo dõi CNDL trên:

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH