Khoa Dược

Môn sinh học đại cương và di truyền

Phần 1. Sự trao đổi chất và năng lượng

Phần 2.1. Đại cương tế bào cấu trúc tế bào

Phần 2.2. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Phần 3.1. Sự trao đổi chất và năng lượng

Phần 3.2.Enzyme và vai trò của enzyme trong chuyển hóa vật chất

Phần 4. Hô hấp

Phần 5. Quang hợp

Phần 6. Cấu trúc và chức năng axit nucleic

Phần 7. Gen ADN và tái bản ADN

Phần 8. Phiên mã và dịch mã

Phần 9. Đột biến gen - đột biến nhiễm sắc thể

Phần 10 . Chu kỳ tế bào - Nguyên phân - Ung thư

Phần 11.1. Giảm phân tạo giao tử

Phần 11.2. Phát sinh tạo giao tử

Phần 12. Di truyền ngoài nhân

Phần 13. Di truyền y học

Phần 14. Công nghệ sinh học dược chất

XÉT TUYỂN NGAY
THỨ CN, 16:41 25/03/2018 VỀ CNDL
Theo dõi CNDL trên:

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH