Khoa Dược

Thông tin lớp cập nhật kiến thức ngành Dược

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC NĂM 2020

- Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

- Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-K2ĐT ngày 01/10/2015 của Cục trưởng Cục Khoa Học Công Nghệ và Đào Tạo, Bộ Y tế về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Trường Cao đẳng Phương Đông;

- Căn cứ Thông báo số 171/TB-SYT ngày 13/02/2020 của Sở Y Tế Quảng Nam về việc công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược,

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo tuyển sinh các lớp “Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược” khoá 3 – Năm 2020, cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu đào tạo:

- Cập nhật các kiến thức chuyên ngành về Dược.

- Cập nhật các kiến thức pháp luật và quản lý chuyên môn về Dược.

  1. Đối tượng đào tạo: Tất cả học viên được cấp chứng chỉ hành nghề Dược trong thời hạn 3 năm theo Khoản 9, Điều 28 và Khoản 3, Điều 115 của Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, cụ thể như sau:

- Khoản 9, Điều 28: “Người hành nghề Dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất” sẽ bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược.

- Khoản 3, Điều 115: “Đối với người có Chứng chỉ hành nghề dược được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thì thời hạn cập nhật kiến thức chuyên môn tính từ ngày Luật này có hiệu lực”;

  1. Thời gian đào tạo và học phí:

- Thời gian đào tạo: 01 ngày, học vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật.

- Dự kiến khai giảng: 7h30 ngày 22/03/2020

- Mức học phí: 800.000đ/học viên.

  1. Hồ sơ đăng ký
  • Đơn đăng ký (theo mẫu);
  • Bảo sao Chứng minh nhân dân (Chứng thực);
  • Bản sao văn bằng chuyên môn (Chứng thực);
  • Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác);
  • 04 ảnh 3x4(Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, sdt sau ảnh);
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/03/2020.

Thí sinh nộp hồ sơ tại:

Địa chỉ: Số 201 Nguyễn Văn Rành, P.7,Tp Tân An, Long An

Điện Thoại: 0272 3839 177 - Hotline: 0931 53 55 58 (Cô Hằng)

Lưu ý: Phiếu đăng ký lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về dược  Dowload Tại Đây

 

XÉT TUYỂN NGAY
THỨ CN, 16:41 25/03/2018 VỀ CNDL
Theo dõi CNDL trên:

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH