Tư vấn thiết kế bếp nhà hàng chuyên nghiệp

Tư vấn thiết kế bếp nhà hàng chuyên nghiệp

Trước khi lên phướng án Thiết Kế Bếp Nhà Hàng hoặc bếp công nghiệp chúng ta nên cân 3 nguyên tắc bắt buộc phần bên dưới : Concept: Bếp ăn phải bổ sung chất bổ một số gì, ví dụ như là: món ăn cần phục vụ, tiên liệu số lượng phục vụ, bếp định cư hay là bếp kín… + Không gian: Nhà hàng có phân bổ được không gian hữu dụng cho các thiết bị và vận hành của khu bếp không? + Ngân sách: Điều này là…

Read More