Tin tức

Hội thi Tiếng hát học đường LADEC & NVR 2018

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ LADEC                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN RÀNH                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:  01/TB-ĐTN.LADEC &NVR                                                                                       Long An, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

HỘI THI TIẾNG HÁT HỌC ĐƯỜNG

 LADEC& NVR ”

 

    Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, Kế hoạch của nhà trường; về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM; 43 năm  Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

    Trên cơ sở kế hoạch phối hợp hoạt động  Đoàn trường Cao đẳng công nghệ LADEC & Đoàn trường THPT Nuyễn Văn Rành. Ban Chấp hành Chi đoàn trường xây dựng kế hoạch trình lên Chi bộ, Ban giám hiệu về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Hội diễn văn nghệ là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ; 43 năm  Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

- Thông qua việc tổ chức HỘI THI TIẾNG HÁT HỌC ĐƯỜNG

 LADEC& NVR   tạo cho học sinh, sinh viên sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi, phấn khởi, cơ hội để các em thể hiện tài năng của mình; đây cũng là dịp để các công đoàn viên, các đoàn viên và các em học sinh, sinh viên trong nhà trường giao lưu học hỏi, thể hiện tình đoàn kết, hợp tác, chia sẻ trong công việc.

- Hội thi văn nghệ còn là dịp để tuyển chọn các hạt nhân văn nghệ vào đội văn nghệ của nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Mỗi lớp phải có ít nhất 1 tiết mục được chọn tham gia biểu diễn.

- Tổ chức Hội diễn văn nghệ tiết kiệm và sáng tạo.

- Tất cả các em học sinh, sinh viên tham gia Hội diễn văn nghệ phải tích cực nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ trong công việc; giao tiếp, ứng xử nhẹ nhàng, văn hóa.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Thời gian ráp nhạc dự kiến sẽ được tiến hành: 08h00 đến 13h30 ngày chủ nhật ngày 25/03/2018

- Biểu diễn dự kiến từ 14h00 đến17h00  ngày 25 tháng 03 năm 2018

3. Địa điểm:

- Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ LADEC

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Tên hội diễn - Chủ đề:

- Tên hội diễn: HỘI THI TIẾNG HÁT HỌC ĐƯỜNG

 LADEC& NVR   tạo cho học sinh, sội dung chủ đề : Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, Đoàn Thanh niên, thầy cô; tình cảm với mái trường; ca ngợi mùa xuân; tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội trong thiếu niên nhi đồng…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội diễn:

- Thầy Phan Thanh Hải – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường  - Trưởng ban;

- Thầy Võ Văn Cường – Phó Hiệu trưởng nhà trường – PhóTrưởng ban

- Thầy PhanVăn Nam – Phó hiệu trưởng nhà trường – Phó trưởng ban;

- Cô Phan Thị Kim Thanh – CN TP HCM – Phó trưởng ban;

- Cô Đỗ Thị Phượng Hằng - Bí thư Chi đoàn trường – Phó trưởng ban;

- Cô Phạm Thị Đào – TP. KTTC - Ủy viên

- Thầy Trần Minh Hiệp –  Ủy viên;

- Thầy Võ Ngọc Vương – Ủy viên;

- Thầy Nguyễn Lê Thanh Phong - Ủy viên;

- Thầy Võ Ngọc Vương - Ủy viên;

2. Thành lập các tiểu ban chuyên môn:

 a. Tiểu ban nội dung:

- Phụ trách: Cô Đỗ Thị Phượng Hằng ( trưởng ban) , Thầy Nguyễn Lê Thanh Phong, Võ Ngọc Thanh

- Nhiệm vụ: 

+ Theo dõi, đôn đốc tiến độ luyện tập; nhận phiếu các tiết mục đăng ký tham gia; tổ chức, hướng dẫn ráp nhạc và duyệt chọn các tiết mục.

 + Xây dựng nội dung chương trình, viết lời phi lộ; thiết kế hình ảnh minh họa và sắp xếp chương trình biểu diễn.

+ Xây dựng các tiêu chí chấm thi; tổ chức chấm các tiết mục, chọn tiết mục hay đề nghị trao thưởng.

b. Tiểu ban thiết kế sân khẩu, âm thanh, ánh sáng:

- Phụ trách: Thầy Trần Minh Hiệp (trưởng ban); thầy Cường và các thầy, cô phụ trách cơ sở vật chất

- Nhiệm vụ:  Thiết kế và trang trí sân khấu, bố trí chỗ ngồi đại biểu, khán giả, thu dọn vật dụng sau khi công diễn kết thúc (công tác thu dọn có sự hỗ trợ của tất cả giáo viên  trong trường).

c. Tiểu ban phục vụ:

- Phụ trách: Phạm Thị Đào ( trưởng ban),Võ Ngọc Vương , Cô Hoa Lê , thầy Triệu và tất cả quý thầy, cô trong trường

- Nhiệm vụ: 

+ Soạn thảo, in ấn và gửi giấy

+ Chuẩn bị tặng phẩm để tặng thưởng ngay sau khi biểu diễn xong (liên hệ với tiểu ban nội dung để chuẩn bị chu đáo).

+ Sắp xếp nước uống, giải quyết các vấn đề có liên quan.

+ Tiếp nhận tiền ủng hộ của các tập thể, cá nhân, phụ huynh học sinh các lớp.

+ Tham mưu trong việc thu chi kinh phí phục vụ văn nghệ

  d. Dẫn chương trình:

- Phụ trách : Trần Minh Hiệp và Võ Ngọc Thanh

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- Giải nhất: 1

- Giải nhì: 1

- Giải ba: 1

- Giải khuyến khích: 2

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :

 * Từ ngày 02/03/2018 đến ngày 15 tháng 03 năm 2018: 

 + Triển khai kế hoạch; giáo viên chủ nhiệm đẩy mạnh công tác tập luyện cho học sinh, sinh viên; các tiết mục của đoàn viên phải được tiến hành song song.

 + Các lớp đăng ký  chậm nhất đến hết ngày 18/3/2015

 + Tiểu ban nội dung liên hệ nhạc công, ban nhạc (ký kết hợp đồng có văn bản cụ thể về ngày giờ).

 * Ngày 20/3/2018: Gửi giấy mời và thông báo xem văn nghệ đến toàn thể quý thầy, cô

 * Ngày 25/3/2018 (lúc 8 giờ): Ráp nhạc và chọn tiết mục đến khi hoàn thành (đề nghị tiểu ban nội dung lên lịch ráp nhạc cụ thể cho các lớp).

 * Thời gian chuẩn bị các vật dụng và làm sân khấu:

- Từ lúc 13h ngày 24/3/2018 dự kiến đến17 h ngày 24/3/2018 là hoàn thành.

- 14h00 chủ nhật  ngày 25 tháng 03 năm 2018 :  Biểu diễn dự kiến từ 14h00 – 17h00’

    Lưu ý:

    + Chiều 25/3/2018 sinh viên các lớp được nghỉ

    + Ngày 25/3/2018, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có mặt tại trường trước 08 giờ để làm nhiệm vụ.

    + Sáng 26/3/2018 (lúc 8 giờ), tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung tại trường để làm nhiệm vụ.

    V. KINH PHÍ :  Nguồn kinh phí tập luyện và thuê trang phục ( tự túc)

   Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục toàn diện nhân cách học sinh; là cơ hội để các em thể hiện, phát huy năng khiếu văn nghệ của từng cá nhân và tập thể; giải tỏa tâm lý căng thẳng trong học tập; vì vậy Ban Tổ chức yêu cầu tất cả các thành viên trong nhà trường tích cực thực hiện tốt các nội dung trên góp phần vào thành công chung của Hội thi.

 

                     DUYỆT                                                                                                                                  TM. BCH CHI ĐOÀN

    BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                  BÍ THƯ

 

 

 

 

               Phan Thanh Hải                                                                                                                         Đỗ Thị Phượng Hằng      

XÉT TUYỂN NGAY
THỨ CN, 16:41 25/03/2018 VỀ CNDL
Theo dõi CNDL trên:

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH