2019: Kiểm toán 25 cuộc lĩnh vực doanh nghiệp và tài chính ngân hàng

Một số dự án, chương trình có diện tích và phạm vi tương đối lớn lần Thứ nhất được chọn lọc để tổ chức thành 1 vài cuộc kiểm toán làm việc độc lập tr

Người ta cứ nói mãi về tầm quan trọng của big data, nhưng nếu không có 5G thì nó cũng chỉ như một gã khổng lồ chậm chạp
Tập đoàn Hyosung đặc biệt quan tâm đến dự án điện của Việt Nam
Thủ tướng: ‘Thủ tục bán gà còn lâu hơn nuôi gà’

Một số dự án, chương trình có diện tích và phạm vi tương đối lớn lần Thứ nhất được chọn lọc để tổ chức thành 1 vài cuộc kiểm toán làm việc độc lập trong năm 2019…

Đó là nội dung được nhấn mạnh ở báo cáo chuẩn bị kế hoạch kiểm toán năm 2019 vừa được Tổng Kiểm toán nhà nước gửi đến 1 vài vị đại biểu Quốc hội.

Theo báo cáo, 1 trong các tiêu chuẩn thi công kế hoạch cho năm sau là giảm bình quân số lượng đầu mối, đơn vị, chủ đề được kiểm toán so có năm 2018 nhằm tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc kiểm toán.

Về lĩnh vực doanh nghiệp và 1 vài tổ chức tài chính – ngân hàng, định hướng của Kiểm toán nhà nước là chọn lọc 1 vài tập đoàn, tổng doanh nghiệp nhà nước có diện tích lớn để kiểm toán báo cáo tài chính, 1 vài làm việc liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nuớc năm 2018.

Việc này kết hợp có việc phân tách công tác cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng doanh nghiệp nhà nước nhằm phân tách hiện trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước ở 1 vài đơn vị được kiểm toán. Đánh giá 1 vài làm việc quản lý, bảo đảm phát triển lành mạnh phân khúc hàng hóa, dịch vụ trong nước như: giá năng lượng và 1 vài hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác; việc chấp hành 1 vài quy định của pháp luật về giá, thuế, phí, nhất là đối có 1 vài hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu…

Hai cái tên xuất hiện trong định hướng này là Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng doanh nghiệp Hàng không Việt Nam.

Vẫn trong lĩnh vực này, định hướng thứ hai là thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, 1 vài làm việc liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và 1 số ngân hàng, tập đoàn, tổng doanh nghiệp tài chính, bảo hiểm có diện tích lớn để phân tách hiện trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách bán hàng tiền tệ.

Thông qua làm việc kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng thực hiện phân tách làm việc tái cơ cấu phân khúc tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và 1 vài tổ chức tín dụng nhằm phân tách việc cơ cấu lại đối có 1 vài tổ chức tín dụng; hiện trạng có chéo, nợ xấu, đặc thù là việc triển khai 1 vài giải pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng theo Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống 1 vài tổ chức tín dụng” được phê duyệt ở Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn có xử lý nợ xấu GĐ 2016 – 2020” và việc thí điểm xử lý nợ xấu của 1 vài tổ chức tín dụng theo nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Từ định hướng trên, Kiểm toán nhà nước chuẩn bị chọn lọc 25 cuộc kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính – ngân hàng, gồm: Ngân hàng nhà nước, 21 tập đoàn, tổng doanh nghiệp nhà nước; 3 ngân hàng và 1 vài tổ chức tài chính, tín dụng.

Đáng chú tâm về lĩnh vực kiểm toán môi trường và kiểm toán làm việc, 2019 sẽ chọn lọc 1 số chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội quan tâm, 1 số chương trình – dự án có diện tích hợp lý để tổ chức phân tách tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Trong đây 1 số dự án, chương trình có diện tích và phạm vi tương đối lớn lần Thứ nhất được chọn lọc để tổ chức thành 1 vài cuộc kiểm toán làm việc độc lập trong năm 2019. Như, làm việc quản lý và sử dụng chi phí đường bộ, đường sắt GĐ 2017-2018; Dự án phát triển bền vững thành thị Đà Nẵng. Dự án phát triển 1 vài thành thị loại vừa ở Việt Nam – Tiểu dự án thành thị Phủ Lý (Hà Nam)…

Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của 1 vài tổ chức tín dụng cũng nằm trong chọn lọc này.

Lĩnh vực đầu tư thi công và chương trình, dự án, chuẩn bị của Kiểm toán nhà nước là chọn lọc 38 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đây có nhiều dự án lớn, được dư luận xã hội quan tâm. Như, dự án Nhà máy Ethanol Bình Phước; dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình; dự án đầu tư thi công Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; dự án đầu tư thi công công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; dự án đầu tư thi công Cảng hàng không Quảng Ninh; dự án Phát triển giao thông thành thị thành thị Hải Phòng; Nhà máy thủy điện Sông Bung 2; đường dây 500KV Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên; Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1; dự án Vệ sinh môi trường Tp.HCM – GĐ 2..

Năm 2019 toàn ngành tập trung kiểm toán 184 chủ đề, đơn vị và đầu mối, giảm 22 chủ đề, đơn vị và đầu mối so có kế hoạch kểm toán năm 2018 đã ban hành, Tổng Kiếm toán Hồ Đức Phớc báo cáo Quốc hội.

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: