3 công ty chứng khoán bị VSD khiển trách

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) bị khiển trách do thiếu tiền dẫn đến bị lùi hạn chi trả, Chứng khoán SJC (SJCS) và Chứng khoán Châu Á – T

3 điểm nhà đầu tư nhất định phải lưu ý nếu lao theo “sóng vàng” cổ phiếu SRA
Sau khi hàng loạt lãnh đạo thoái vốn, EVN muốn bán hết hơn 13 triệu cổ phần tại Thiết bị điện Đông Anh
VinHomes và Vincom Retail cùng xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) bị khiển trách do thiếu tiền dẫn đến bị lùi hạn chi trả, Chứng khoán SJC (SJCS) và Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) bị khiển trách do sửa lỗi chuyển nhượng nhiều lần.

Ngày 12/3/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 25/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) do trong tháng 02/2018 đã có 01lần thiếu tiền dẫn đến bị lùi hạn chi trả.

Cùng ngày, VSD đã có Quyết định số 24/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán SJC (SJCS) do trong tháng 02/2018 đã có 05 lần sửa lỗi chuyển nhượng trên Sở chuyển nhượng Chứng khoán Hồ Chí Minh.

VSD cũng đã có Quyết định số 26/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC-mã ck APS) do trong tháng 02/2018 đã có 05 lần sửa lỗi chuyển nhượng trên Sở chuyển nhượng Chứng khoán Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

Nguồn tin ở https://giakhanhland.vn/tin-tuc-bat-dong-san/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0