4 dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của nguyên TBT Đỗ Mười là phát triển các con phố lối đổi mới. ­Một con người nghi

Ngành công thương hướng tới những mục tiêu cao hơn
Ngành kế hoạch và đầu tư và những chuyển động ‘ngầm’ mạnh mẽ
Tồn kho 530.000 tấn, ngành mía đường như trên “chảo lửa”

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của nguyên TBT Đỗ Mười là phát triển các con phố lối đổi mới.

­Một con người nghiêm khắc nhưng chân thành, giản dị

Nhiều lần được tiếp xúc, làm việc có nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, có PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đó là vinh hạnh rất lớn trong cuộc đời ông. Quan sát phong một vàih làm việc, sinh hoạt của nguyên Tổng Bí thư, ông Phúc cảm thấy, đó là 1 con người rất nghiêm khắc về kỷ luật lao động, hết mình vì công việc nhưng lại sống rất chân thành, giản dị, gần gũi chan hòa có mọi người.

“Ở con người đồng chí Đỗ Mười, thấy rõ thái độ trong đấu tranh chống tiêu cực của ông rất kiên quyết. Phong một vàih làm việc của ông rất thẳng thắn, trách nhiệm. Đặc biệt ông hay tranh luận và lắng nghe một vài ý kiến. Phong một vàih làm việc của 1 người lãnh đạo, 1 người đứng đầu Đảng rất đáng để chúng ta suy nghĩ, học tập để làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong điều kiện giai đoạn này” – ông Nguyễn Trọng Phúc cho biết.

4 dấu ấn vượt bậc trong sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Đỗ Mười nói chuyện thân mật có nhân dân xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Tây cũ), ngày 1/11/1992. Nguồn ảnh: TTXVN

Theo nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, trong thời gian làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1991-1997), đồng chí Đỗ Mười đã có 4 dấu ấn vượt bậc trong sự nghiệp của mình.

Thứ nhất, ông đã tích cực cộng có Trung ương, Bộ Chính trị phát triển các con phố lối đổi mới từ Đại hội VI đã đề ra. Trong Đại hội VII (Cương lĩnh 1991) có các bước phát triển rất quan trọng, đó là thông qua Cương lĩnh thi công đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh 1991 phát triển toàn diện cả lý luận và thực tiễn về thi công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đại hội VII đã thông qua chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội từ năm 1991 đến năm 2000 mà sau này đã thực hiện rất tốt. Cũng trong Đại hội này, Đảng đã khẳng định nền móng tư tưởng lý luận của Đảng đó là Chủ nghĩa Mac –Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng là việc nghiên cứu kỹ, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện đổi mới.

“Từ việc phát triển Cương lĩnh, các con phố lối bởi thế trong suốt các năm 90, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội cũng như thi công chủ nghĩa xã hội, cơ chế phân khúc, có thể nói thành tựu vượt bậc của nước ta đó là phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ 1991-1995, tăng trưởng kinh tế đất nước lên tới 8,2%/năm, cao nhất trong thời kỳ đổi mới”- ông Nguyễn Trọng Phúc cho biết.

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, đầu nhiệm kỳ khóa VIII (1997) mặc dù vấp phải cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính khu vực nhưng đất nước ta đã vượt qua được và giữ vững ổn định kinh tế cho đến năm 2000 và sau đó tiếp tục phát triển rất tốt. “Đó là cống hiến rất lớn của tập thể lãnh đạo mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Đỗ Mười trong nhiệm kỳ đó”.

4 dấu ấn vượt bậc trong sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2.

Người dân đến thắp hương viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ở ngôi nhà số 11 Phạm Đình Hổ (Hà Nội) – nơi ông và gia đình sống hơn nửa thế kỷ.

Dấu ấn thứ 2 của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mà ông Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh đó bản lĩnh chính trị vững vàng của người cầm lái, của tập thể Ban lãnh đạo của Đảng trong điều kiện chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở một vài nước Đông Âu, đặc trưng ở Liên Xô. Đảng ta đã kiên định con các con phố xã hội chủ nghĩa trên cơ sở đánh giá các lý do dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô. Tại thời điểm đó, bản lĩnh của người cộng sản được tôi luyện qua nhiều thử thách trong đấu tranh một vàih mạng ở đồng chí Đỗ Mười đã được phát huy cao độ.

Dấu ấn về thi công chỉnh đốn Đảng, công tác đối ngoại

Dấu ấn thứ 3 trong thời gian đồng chí Đỗ Mười giữ cương vị Tổng Bí thư đó là ông đã cộng tập thể lãnh đạo cực kỳ chú trọng thi công, chỉnh đốn Đảng, biểu hiện cụ thể qua 2 Nghị quyết quan trọng về thi công Đảng là Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII (6/1992) về Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII (6/1997) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, tiên tiến hóa đất nước.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sớm phát hiện và nhận thức 4 nguy cơ của Đảng cầm quyền ở Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII, đó là: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so có nhiều nước trong khu vực và trên địa cầu; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; diễn diễn biến hoà bình của một vài thế lực thù địch; nạn tham nhũng, một vài tệ nạn xã hội khác. Để đối phó có các nguy cơ đó, Hội nghị 1 lần nữa khẳng định phát triển kinh tế là trọng điểm, thi công Đảng là then chốt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đồng chí Đỗ Mười giữ cương vị Tổng Bí thư đã cộng có cả hệ thống chính trị chung sức chung lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, tạo thế và lực mới, tiếp tục tiến lên đổi mới và hội nhập.

Dấu ấn thứ hai của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là về công tác đối ngoại. Ông Nguyễn Trọng Phúc cho biết, trong suốt thời kỳ này, Đảng ta đã thực hiện các con phố lối đối ngoại rất đúng đắn mà từ Đại hội VII của Đảng đã đề ra là đa phương hóa, phong phú hóa, Việt Nam sẵn sàng làm bạn, hợp tác có toàn bộ một vài nước trên địa cầu.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã cộng có lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện chủ trương khôi phục và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt có Trung Quốc (thông thường hóa quan hệ năm 1991); xóa bỏ thế bao vây, cấm vận và thông thường hóa quan hệ có Mỹ (năm 1995); gia nhập ASEAN (năm 1995), mở rộng quan hệ có EU, tham dự một vài diễn đàn như ASEM, APEC.

Những dấu ấn vượt bậc đó đã góp phần mở ra chương mới cho đối ngoại Việt Nam, giúp nước ta phong phú hóa, đa phương hóa, mở rộng một vài quan hệ kinh tế và hợp tác nhiều mặt có một vài nước, tạo tiền đề để chúng ta chủ động tích cực hội nhập khu vực và địa cầu.

Ông Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh: Nhiệm kỳ khóa VII, VIII của Đảng, có vai trò của Tổng Bí thư Đỗ Mười, đất nước đi theo các con phố lối đổi mới có các thành tựu mà cả xã hội và địa cầu ghi nhận, đó là đổi mới đúng hướng, đổi mới có hiệu quả. Trong khi Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở một vài nước thì chúng ta đã đổi mới thành công, đánh dấu các giá trị và ý nghĩa rất lớn cả về lý luận và thực tiễn đối có sự phát triển của phong trào một vàih mạng địa cầu. Có được sự phát triển ngoạn mục này có công rất lớn của người nhạc trưởng, Tổng Bí thư Đỗ Mười.

“Những cống hiến đó là kết quả của sự lãnh đạo tập thể, Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, nhưng vượt bậc là vai trò, danh tiếng và trách nhiệm của người đứng đầu là Tổng Bí thư Đỗ Mười. Có thể nói, Ban lãnh đạo thời kỳ đó rất sắc sảo, vững vàng, lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp giữa lãnh đạo của Đảng có quản lý điều hành của Nhà nước rất tốt, tạo ra khí thế làm việc, tinh thần hăng hái, đặc trưng là tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước” – PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho biết thêm./.

Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười và cuộc họp báo quốc tế ngay khi trúng cử

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: