41% mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế khó hoàn thành

Trong 59 mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế có 25% chuẩn bị đã đi vào làm việc, 34% có khả năng đã đi vào làm việc và 41% mục tiêu khó đã đi vào làm việ

Lo giá xăng “đẩy” giá tiêu dùng
Amazon sắp sửa “đổ bộ” vào Việt Nam?
Nhập khẩu từ Mỹ cao nhất kể từ 2015

Trong 59 mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế có 25% chuẩn bị đã đi vào làm việc, 34% có khả năng đã đi vào làm việc và 41% mục tiêu khó đã đi vào làm việc…

Đó là phân tích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 1 báo cáo mới phát hành về tái cơ cấu nền kinh tế GĐ 2016 – 2020.

Đây là 1 trong những nội dung sẽ được Quốc hội tham khảo ở kỳ họp thứ sáu, chuẩn bị khai mạc ngày 22/10 tới.

Đánh giá chung, cơ quan báo cáo nhận định, việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đã đạt được 1 số kết quả bước đầu. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện theo hướng giảm dần tùy thuộc vào khai thác tài nguyên, tăng đóng góp của khoa học công nghệ.

Cơ cấu lại ba lĩnh vực trọng tâm đã đạt được 1 số kết quả, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của những kênh phân bổ nguồn lực của nền kinh tế. Tốc độ trăng trưởng của những ngành kinh tế tiếp tục được cải thiện, dựa nhiều hơn vào năng suất lao động.

Về kết quả thực hiện cụ thể, có nhiều nội dung báo cáo đều phân ra mục tiêu định lượng và mục tiêu định tính có ba phân tích: đã đi vào làm việc, cần biện pháp thúc đẩy đã đi vào làm việc, khả năng đã đi vào làm việc.

Mục tiêu về chất lượng tiến triển chậm

Bên cạnh đầu tư công, những tổ chức tín dụng thì công ty nhà nước cũng được xác định là 1 trong ba trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế.

Tuy nhiên, những băn khoăn không chỉ về công đoạn mà còn về chất lượng của tái cơ cấu khu vực này không ngừng nghỉ được nêu ở diễn đàn Quốc hội.

Theo báo cáo, nghị quyết 24 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế GĐ 2016 – 2020 và những nghị quyết liên quan đã xác định 9 mục tiêu chính về cơ cấu lại công ty nhà nước và công ty có vốn nhà nước đến 2020.

Mục tiêu duy nhất đã đã đi vào làm việc là trong năm 2018, thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện có đối có công ty nhà nước.

Hai mục tiêu được phân tích khả năng đã đi vào làm việc, 1 là cổ phần hoá công ty nhà nước (đến 2020 còn 103 công ty). Hai là thu về tối thiểu 250.000 tỷ đồng từ cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước ở công ty.

Trong 6 mục tiêu cần biện pháp thúc đẩy đã đi vào làm việc có xử lý dứt điểm những dự án công ty nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Báo cáo nêu rõ, đề án xử lý 12 dự án thua lỗ đã được ban hành, tuy nhiên thiếu nguồn lực và cơ chế thực hiện.

Tương tự, mục tiêu nâng cao 1 bước quan trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng không nhận được phân tích khả quan. Khi mà so có 2015, tổng tài sản của công ty nhà nước năm 2016 tăng 3,5%, trong khi tổng doanh thu giảm 1%, lợi nhuận trước thuế giảm 14%.

Các mục tiêu về chất lượng của quá trình cơ cấu lại công ty nhà nước, theo báo cáo, đang tiến triển chậm. Mô hình quản trị công ty chậm được đổi mới, mật độ vốn nhà nước nắm giữ ở những công ty cổ phần còn cao, chất lượng cổ phần hoá và thoái vốn chưa cung cấp kế hoạch đề ra…

Lãng phí, thất thoát chưa được giải quyết triệt để

Với tái cơ cấu đầu tư công, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết kết quả thực hiện đến nay có 1 mục tiêu chuẩn bị đã đi vào làm việc, 4 mục tiêu khả năng đã đi vào làm việc và 2 mục tiêu cần biện pháp thúc đẩy để đã đi vào làm việc.

Các mục tiêu có khả năng đã đi vào làm việc chủ yếu liên quan đến nhiệm vụ nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong làm việc đầu tư công, cắt giảm căn bản hiện trạng đầu tư dàn trải và nợ đọng thi công căn bản.

Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ, hiện trạng lãng phí, thất thoát, chi chưa đúng chế độ, chính sách bán hàng, không bố trí đủ nguồn vốn, chất lượng công trình thấp trong đầu tư và thi công chưa được giải quyết triệt để.

Các dự án đầu tư theo hình thức PPP chưa lôi kéo được nguồn vốn nước ngoài và còn tùy thuộc nhiều vào nguồn vốn tín dụng, chưa thích hợp có định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, đặc thù trong lĩnh vực giao thông và giảm kinh phí cho công ty.

Đánh giá sơ bộ, mục tiêu tạo đột phá lôi kéo nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước theo hình thức PPP cần biện pháp thúc đẩy để đã đi vào làm việc.

Ở trọng tâm còn lại, tái cơ cấu tổ chức tín dụng có ba 3/6 mục tiêu cần biện pháp thúc đẩy để đã đi vào làm việc. Một là giảm mật độ nợ xấu của những tổ chức tín dụng xuống mức dưới 3%. Hai là từng bước xử lý và xoá bỏ hiện trạng đầu tư chéo và có có tính chất thao túng, chi phối trong những tổ chức tín dụng có liên quan. Và ba là giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính tranh giành so có mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN – 4.

Điều hành chính sách bán hàng tiền tệ: Điểm tựa vững chắc cho nền kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: