5 trường hợp doanh nghiệp phá sản được Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV xem xét xoá nợ gốc

Thông tư số 57 mới đây của Bộ Tài chính đã đưa ra cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Theo đây, trường hợp bạn phá sản, sẽ được

Cấm xe máy ở Việt Nam: EuroCham đưa ra những chuyện trái ngược và các kết quả bất ngờ
Nhà đầu tư bất ngờ dọa ‘đóng cửa’ cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình
Sáu hệ lụy từ sự vô lý của nhiều điều kiện kinh doanh

Thông tư số 57 mới đây của Bộ Tài chính đã đưa ra cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Theo đây, trường hợp bạn phá sản, sẽ được tham khảo xóa nợ gốc.

Thông tư quy định 5 trường hợp được tham khảo xử lý rủi ro, gồm:

-Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến làm việc sản xuất kinh doanh, dẫn đến bạn không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ ép buộc đã ký.

-Khách hàng bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

-Nhà nước 1 sốh tân chính sách bán hàng làm ảnh hưởng đến làm việc sản xuất kinh doanh của bạn, dẫn đến bạn không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ ép buộc đã ký;

-Khách hàng gặp rủi ro do lý do khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến làm việc sản xuất kinh doanh, dẫn đến bạn không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ ép buộc đã ký;

– Khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ theo quy định ở khoản 1 Điều 36 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp: Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến làm việc sản xuất kinh doanh, dẫn đến bạn không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ ép buộc đã ký; và bạn bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành, thì được tham khảo xóa nợ gốc.

Để được xóa nợ gốc, bạn phải cung cấp 1 số điều kiện sau: gặp gặp khó trong làm việc sản xuất kinh doanh dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của hai năm liền kề trước năm yêu cầu xóa nợ gốc bị lỗ và còn lỗ lũy kế, không trả được 1 phần hoặc tất cả nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ ép buộc đã ký, có tổn thất về vốn, tài sản. Trường hợp bạn được xóa 1 phần nợ gốc phải có phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ còn lại khả thi sau khi được xóa 1 phần nợ gốc (trừ trường hợp bạn bị phá sản).

Ngoài ra, bạn phải cung cấp điều kiện: khoản nợ của bạn đã được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi hoặc chưa được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi nhưng quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định, phân tích nếu ứng dụng phương pháp cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi thì bạn cũng không trả được nợ gốc cho quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng cam đoan; quỹ bảo lãnh tín dụng đã ứng dụng phương pháp xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định nhưng bạn vẫn còn phần nợ gốc còn lại chưa thu hồi được.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ về thi công Chính phủ điện tử

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: