6 tháng, 4 hiệp định vay ODA trị giá 193 triệu USD đã được ký

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi bằng 21% kế hoạch và thấp hơn so có cộng kỳ năm 2017... Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 6 thá

Xuất khẩu Việt Nam: Ðã yếu lại hay ‘đánh’ lẫn nhau
Hiểu như thế nào về chính sách bảo hiểm xã hội theo “mô hình đa tầng” trình Hội nghị Trung ương 7?
Chốt tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng từ 1/1/2019

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi bằng 21% kế hoạch và thấp hơn so có cộng kỳ năm 2017…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã ký kết được 4 hiệp định có vay ODA có tổng trị giá 193,2 triệu USD.

Báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện công tác quản lý nợ công 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Tài chính cho thấy, trong nửa đầu năm 2018, Việt Nam đã ký kết 4 hiệp định có vay có tổng trị giá 193,2 triệu USD. Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi bằng 21% kế hoạch và thấp hơn so có cộng kỳ năm trước.

Nguyên nhân, theo Bộ Tài chính, là do 1 số nguồn gốc như phân khai kế hoạch chậm, những cơ quan trong nước cũng thận trọng hơn trong việc đề xuất, chủ trương đầu tư do mức độ ưu đãi của nguồn vốn nước ngoài tiếp tục giảm.

Đối có việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện siết chặt hạn mức bảo lãnh và cấp mới bảo lãnh năm 2018, đồng thời đã đi vào hoạt động việc trình Thủ tướng Chính phủ phương án tái cơ cấu những khoản vay được Chính phủ bảo lãnh gặp gặp khó trả nợ.

Kết quả trong nửa đầu năm 2018, dư nợ bảo lãnh nước ngoài có xu hướng giảm, không thực hiện cấp mới bảo lãnh của Chính phủ cho những dự án vay vốn trong nước, chỉ thực hiện cấp bảo lãnh vay nước ngoài cho 2 dự án, đồng thời dư nợ bảo lãnh 2 ngân hàng chính sách bán hàng được giữ trong giới hạn theo đúng Nghị quyết Quốc hội.

Riêng những dự án sử dụng vốn vay nước ngoài gặp gặp khó, Bộ Tài chính cho biết căn bản đã tự trả được nợ, không phải ứng từ Quỹ tích lũy trả nợ.

Về công tác quản lý nợ chính quyền địa phương, báo cáo của đơn vị này cho rằng, việc kiểm soát an toàn nợ địa phương được quán triệt thực hiện trong suốt quá trình tham dự ý kiến đối có đề xuất sử dụng vốn ODA/vay ưu đãi Chính phủ của chính quyền địa phương, thẩm định khả năng trả nợ của chính quyền địa phương, giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài cho những dự án đã được duyệt.

“Trong 6 tháng đầu năm 2018 chưa phát sinh tạm ứng từ nguồn vay tồn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách địa phương, những địa phương chưa thực hiện phát hành trái phiếu”, Bộ Tài chính tài liệu.

Đối có công tác trả nợ nước ngoài 6 tháng đầu năm, tổng trị giá chi trả nợ của Chính phủ là 102.594 tỷ đồng, bao gồm trả nợ trong nước là 81.011 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài là 21.583 tỷ đồng, bằng 40,5% kế hoạch trả nợ trong năm 2018.

“Nhìn chung, công tác huy động vốn vay, trả nợ Chính phủ, công tác cho vay lại, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ bám sát Kế hoạch vay trả nợ năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo, chuẩn bị đến cuối năm 2018, những chỉ tiêu an toàn nợ công chắc chắn trong giới hạn được Quốc hội cho phép và thấp hơn chuẩn bị trong kế hoạch tài chính trung hạn, có chỉ tiêu nợ công trên GDP năm 2016 là 63,7%; ước thực hiện năm 2017 ở mức 61,4% và chuẩn bị đến cuối năm 2018 dao động 61-62%”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

TP.HCM thúc công đoạn giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: