ACV khẳng định Tổng Giám đốc ký bổ nhiệm hơn 70 cán bộ trước nghỉ hưu là “theo phân cấp”

Theo Tổng công ty Cảng hàng không VN, việc TGĐ Lê Mạnh Hùng ký chọn lọc bổ nhiệm cán bộ không có tính cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm q

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?
Bamboo Airways và bài toán khó về độc quyền tự nhiên trong ngành hàng không
Chính phủ siết ‘đại sự đất đai’ khi cổ phần hóa

Theo Tổng công ty Cảng hàng không VN, việc TGĐ Lê Mạnh Hùng ký chọn lọc bổ nhiệm cán bộ không có tính cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền được phân cấp.

Nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự đã được đặt ra từ năm 2015

Chiều tối 8/7, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải xung quanh việc Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng ký bổ nhiệm cán bộ đồng loạt trước khi nghỉ hưu.

Theo ACV, nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý những cấp của Tổng Công ty, những chi nhánh được đặt ra từ năm 2015, đặc trưng là sau khi công ty chuyển sang mô hình làm việc công ty cổ phần từ ngày 1/4/2016.

Trên cơ sở đây, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại quy chế tổ chức làm việc, tính năng nhiệm vụ của khối phòng, ban tính năng và những cảng hàng không vào tháng 12/2016.

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong công tác quản lý điều hành đơn vị, những đơn vị trực thuộc ACV đã yêu cầu thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017.

Trong GĐ giữa năm 2017, ông Nguyễn Nguyên Hùng – Chủ tịch HĐQT ACV nghỉ hưu theo chế độ.

Bộ GTVT đã chỉ đạo dừng lại việc kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ ở ACV và chuẩn bị được tiếp tục thực hiện sau khi có chủ tịch mới được đại hội cổ đông thông qua.

Sau khi ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV vào tháng 6/2017, Thường vụ Đảng ủy và HĐQT thống nhất triển khai việc kiện toàn nhân sự quản lý những cấp sau khi kiện toàn tổ chức như kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng Công ty.

Kiện toàn đồng bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của những cơ quan, đơn vị sản xuất thuộc các chi nhánh Cảng hàng không và định biên số lượng cấp phó của những đơn vị.

 ACV khẳng định Tổng Giám đốc ký bổ nhiệm hơn 70 cán bộ trước nghỉ hưu là theo phân cấp - Ảnh 1.

Các chọn lọc bổ nhiệm do TGĐ Lê Mạnh Hùng ký.

Ký bổ nhiệm không phải chọn lọc cá nhân

Theo Chủ tịch HĐQT ACV Lại Xuân Thanh, việc ký chọn lọc bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật không phải chọn lọc cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền được phân cấp.

Theo ông, công tác rà soát, kiện toàn tổ chức theo những nội dung nêu trên được thực hiện từ 6/2017 đến tháng 3/2018.

Sau nhiều lần xem xét, thảo luận, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT đã thông qua mô hình tổ chức mới của các cảng hàng không vào tháng 3/2018 và của khối các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan vào tháng 6/2018; Quy định về số lượng cấp phó các tổ chức thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP theo Quyết định số 73/QĐ-HĐQT ngày 4/4/2018.

Theo những chọn lọc này, có tới 301 đầu mối cần bổ nhiệm cán bộ quản lý trên tổng số hơn 9.500 người lao động của toàn Tổng Công ty.

Để chắc chắn thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý thích hợp có mô hình mới, trên cơ sở quy hoạch và cơ cấu tổ chức mới, Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức – Nhân sự ACV đã tổng hợp những yêu cầu bổ nhiệm của đơn vị từ năm 2016, 2017 và những đề xuất điều động, bổ nhiệm mới trình HĐQT và Ban Thường vụ TCT tham khảo quyết định.

Sau khi rà soát, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT đã nhiều lần họp, xem xét và ban hành những Nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ, trong đây giao Chủ tịch HĐQT, TGĐ ký Quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty.

Trong tháng 4 và 6/2018, ACV đã thực hiện bổ nhiệm, điều động những chức vụ tương đương do nhữngh tân về cơ cấu tổ chức và tên gọi 15 trường hợp. Bổ nhiệm những cán bộ trong quy hoạch (đã được yêu cầu từ năm 2016) 53 trường hợp và bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch.

Chủ tịch ACV khẳng định, các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình tham khảo, triển khai và chọn lọc của tập thể lãnh đạo TCT căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp có mô hình mới.

Đồng thời, việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy định, quy chế của TCT, chắc chắn nguyên tắc, thích hợp có quy hoạch cán bộ GĐ 2016-2021.

Trước đây, Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo xác minh tài liệu ông Lê Mạnh Hùng trước khi về hưu đã bổ nhiệm hơn 70 cán bộ. Thông tin sẽ được Bộ mở bán trong vài ngày tới.

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: