ATA, YEG, AMV, PV2, DPR, HUT, DTT, SDU, DFI, VAP, PFV,: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX. CTCP Ntaco (ATA): Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 236.000 cp trong tổng số 1 tr

Lộ diện những khoản lỗ lớn nhất 2018
Thủy sản Mekong (AAM) đã công bố phương án khắc phục giảm vốn điều lệ về dưới 120 tỷ đồng
DPG tăng trần trước thông tin Đạt Phương tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền

Thông tin chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Ntaco (ATA): Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 236.000 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đây, nâng lượng có từ 941.280 cp (tỷ lệ 7,84%) lên 1.177.280 cp (tỷ lệ 9,81%). Giao dịch thực hiện từ 7/9 đến 5/10/2018.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG): Tổ chức DFJ VinaCapital Venture Investment the Transfer đã mua 183.610 cp, nâng lượng có từ 1.954.582 cp (tỷ lệ 6,25%) lên 2.138.192 cp (tỷ lệ 6,84%). Giao dịch thực hiện ngày 8/10/2018.

CTCP SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Ông Trần Văn Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã phân phối 1 triệu cp, giảm lượng có từ 3.304.800 cp (tỷ lệ 12,19%) xuống 2.304.800 cp (tỷ lệ 8,5%) để giải quyết nhu cầu cá nhân. Giao dịch thực hiện ngày 5/10/2018.

CTCP Đầu tư PV2 (PV2): Ông Nguyễn Phúc Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng có từ 7.892.500 cp (tỷ lệ 21,41%) lên 9.392.500 cp (tỷ lệ 25,48%). Giao dịch thực hiện ngày 5/10/2018.

CTCP Cao su Phước Hòa (DPR): Ông Dương Văn Khen, Trưởng BKS, đã phân phối 120.000 cp, giảm lượng có sau chuyển nhượng xuống 41.666 cp (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch thực hiện từ 12/9 đến 12/10/2018.

CTCP Tập đoàn Cotana (CSC): Bà Huỳnh Thị Mai Dung, vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước chuyển nhượng bà Dung có 1.083.054 cp (tỷ lệ 10,83%). Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 12/10 đến 9/11/2018.

CTCP Tasco (HUT): Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Tổng giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước chuyển nhượng ông Dưỡng có 393.235 cp (tỷ lệ 0,16%). Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 15/10 đến 12/11/2018.

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT): Ông Tôn Chương Dương, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 211.600 cp. Trước chuyển nhượng ông Tôn Chương Dương có 188.400 cp (tỷ lệ 2,31%). Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 15/10 đến 13/11/2018.

CTCP Đầu tư thi công và phát triển Sông Đà (SDU): Ông Hoàng Văn Anh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước chuyển nhượng ông Anh có 4.073.600 cp (tỷ lệ 20,37%). Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 15/10 đến 13/11/2018.

CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI): Ông Vũ Văn Trực, Thành viên HĐQT, đăng ký phân phối 100.000 cp trong tổng số 311.140 cp (tỷ lệ 2,61%) đang có. Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 16/10 đến 15/11/2018.

CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (NAP): Ông Bùi Ngọc Yên đã phân phối 1.156.550 cp, giảm lượng có sau chuyển nhượng xuống còn 1.156.551 cp (tỷ lệ 5,38%). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 5/10 đến 9/10/2018.

CTCP Du lịch và XNK Lạng Sơn (DXL): Công ty TNHH Thảo Viên đăng ký phân phối 500.000 cp trong tổng số 1.184.301 cp (tỷ lệ 40,04%) đang có. Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 12/10 đến 12/11/2018.

MWG, NLG, KSH, CMG, TMS, PVB, TDG, SDU, FID, TAW, PGT, MST, HFT: Thông tin chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: