Báo cáo việc xử lý tồn tại, yếu kém một số dự án ngành công thương

Bộ Công Thương phải thi công Báo cáo của Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Đề án xử lý các tồn ở, yếu kém của 1 số dự

Ô tô Việt Nam đang ở đâu so với Thái Lan ?
Kiểm toán Deloitte đề xuất chưa bổ sung quy định “vốn mỏng” vào sửa đổi Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thời gian học đại học nên rút ngắn chỉ còn 2 năm?

Bộ Công Thương phải thi công Báo cáo của Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Đề án xử lý các tồn ở, yếu kém của 1 số dự án, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương…

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ ở phiên họp thứ năm Ban Chỉ đạo xử lý các tồn ở, yếu kém của 1 số dự án và doanh nghiệp phát triển chậm độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Thông báo kết luận nêu rõ, năm 2017, Ban Chỉ đạo, các Bộ và các doanh nghiệp đã bám sát tiêu chuẩn, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để xử lý các tồn ở, yếu kém của 1 số dự án, doanh nghiệp phát triển chậm độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, đã đi vào hoạt động căn bản các nhiệm vụ, công việc đề ra, đạt kết quả tích cực ban đầu.

Trong đây tình hình ở doanh nghiệp, dự án có chuyển biến tích cực như: Công ty cổ phần DAP 1 Đình Vũ – Hải Phòng, Thép Việt – Trung đã bù đắp được giá thành sản xuất, kinh doanh và bắt đầu có lãi; 1 số dự án, doanh nghiệp đã khởi động lại và duy trì sản xuất khá ổn định, giá bán cao hơn giá thành biến đổi nên đã giảm lỗ; 1 số Công ty: PVTEX Đình Vũ – Hải Phòng, Ethanol Quảng Ngãi đã có hướng xử lý rõ hơn, như khắc phục các vướng mắc về kỹ thuật, hợp tác để khởi động nhà máy, hợp tác để tìm kiếm phân khúc tiêu thụ….

Tuy nhiên, các vướng mắc, tồn ở về hợp đồng EPC và tài chính của 1 số dự án, doanh nghiệp vẫn còn chậm được xử lý theo đúng chủ trương, thời hạn đề ra.

Phó thủ tướng đề nghị các Tập đoàn, Tổng doanh nghiệp khẩn trương rà soát, đề xuất các biện pháp thích hợp để xử lý các tồn ở, vướng mắc của từng dự án, doanh nghiệp trực thuộc, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương.

Việc xử lý vướng mắc, tồn ở về hợp đồng EPC và quyết toán dự án, Phó thủ tướng đề nghị các Tập đoàn, doanh nghiệp cần tiếp tục xử lý trong quý 1/2018, chậm nhất trước tháng 6/2018 phải đã đi vào hoạt động phương án xử lý theo các bước: đàm phán, thống nhất biện pháp xử lý đến thuê giải đáp và hỗ trợ của Bộ Tư pháp trong trường hợp khởi kiện ra Tòa án, Trọng tài.

Phó thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao trách nhiệm và thẩm quyền vào cuộc cộng Chính phủ tháo gỡ gặp khó cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn phân khúc.

Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2017, kết quả xử lý các sai phạm phát hiện sau kiểm toán, thanh tra, điều tra và kế hoạch năm 2018 gửi Bộ Công Thương trong tháng 3/2018 để tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo chung của Ban Chỉ đạo.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương thi công Báo cáo của Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị; Đề án xử lý các tồn ở, yếu kém của 1 số dự án, doanh nghiệp phát triển chậm độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, dự định báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội trong tháng 4/2018.

12 dự án nghìn tỷ thua lỗ của Bộ Công thương: Đã có ánh sáng nơi cuối hầm

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0