Bảo hiểm tiền gửi: Góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng

Đó là phân tích vận hành bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong năm 2018 của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú ở Hội nghị triển kh

Nhân sự ngân hàng: Quý hồ tinh, bất quý hồ đa
Chủ tịch TKV Lê Minh Chuẩn: Các ngân hàng “quay lưng” với dự án than
Bà Hứa Thị Phấn bị mất sức khỏe 93% nên xin vắng mặt tại tòa

Đó là phân tích vận hành bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong năm 2018 của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú ở Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của BHTG Việt Nam tổ chức ngày 22/1/2019 ở Hà Nội.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Tại Hội nghị, ông Vũ Văn Long, Phó Tổng giám đốc BHTG Việt Nam đã báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đây, bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của NHNN, trong năm 2018, tập thể người quản lý và người lao động BHTG Việt Nam đã chủ động và tích cực thực hiện 1 vài vận hành nghiệp vụ, đã đi vào hoạt động tốt nhiệm vụ được giao có công dụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần chắc chắn an toàn vận hành hệ thống ngân hàng.

Những kết quả vượt trội BHTG Việt Nam đạt được trong năm 2018 được lãnh đạo BHTG chia sẻ, tổ chức này đã đã đi vào hoạt động kế hoạch kinh doanh và 1 vài chỉ tiêu phân tích hiệu quả vận hành được NHNN giao có tổng số phí BHTG thu được là 6.628,5 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch. Công tác quản lý và đầu tư vốn được phân tích là điểm sáng khi BHTG Việt Nam thực hiện khá hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính.

Tính đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư là 46.679,6 tỷ đồng, tăng 22,4% so có năm 2017; tổng doanh thu đạt 2.595,1 tỷ đồng, bằng 101,7% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 121,7 tỷ đồng, bằng 127,5 kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ có đạt 2,08%, tăng 0,49% so có kế hoạch; không phát sinh nợ phải trả quá hạn…

Không chỉ đã đi vào hoạt động tốt vai trò, sứ mệnh ở trong nước, năm 2018, BHTGV Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội nghị quốc tế của Hiệp hội BHTG khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APRC) 2018 có chủ đề “Vai trò của tổ chức BHTG có 1 vài tổ chức tham dự bảo hiểm vừa và nhỏ”, qua đây nâng cao thương hiệu, địa vị của tổ chức này đối có khu vực và trên địa cầu.

Bảo hiểm tiền gửi: Góp phần chắc chắn an toàn vận hành hệ thống ngân hàng - Ảnh 1.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo ở Hội nghị

Trong năm 2018 cũng là năm BHTG triển khai hiệu quả Quy chế tài liệu báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm, có 99% tổ chức tham dự BHTG đã thực hiện truyền/gửi file báo cáo thành công, qua đây giúp tăng cường công tác phối hợp cung cấp, thảo luận tài liệu cần thiết giữa BHTG có tổ chức tham dự BHTG và 1 vài cơ quan công dụng liên quan, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của vận hành kiểm tra, giám sát của BHTG Việt Nam.

Cũng trong năm này, BHTG Việt Nam đã đã đi vào hoạt động nội dung Dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở tiếp thu ý kiến đâyng góp của NHNN, báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai có hiệu quả dự án FSMIMS, tích cực phối hợp có 1 vài bộ, ngành liên quan đã đi vào hoạt động giải ngân vốn cho Dự án FSMIMS chắc chắn công đoạn theo đề nghị của WB.

Đặc biệt, cơ quan này đã chủ động tích cực tìm hiểu và đề xuất ý kiến nhằm triển khai 1 vài nội dung ở Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật 1 vài TCTD; đề xuất sửa đổi Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/12/2016 của Bộ Tài chính; đã đi vào hoạt động Dự thảo Quy chế mua trái phiếu dài hạn của 1 vài TCTD hỗ trợ…

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú ghi nhận và phân tích cao các kết quả mà BHTGV Việt Nam đã nỗ lực đạt được trong năm 2018. Với vai trò là tổ chức tài chính nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bán hàng BHTG, trong năm 2018, theo phân tích của Phó Thống đốc BHTG Việt Nam đã góp phần quan trọng duy trì sự ổn định, an toàn và thúc đẩy quá trình cơ cấu lại hệ thống 1 vài TCTD, độc đáo là đối có hệ thống QTDND khi hệ thống này đang bộc lộ nhiều tồn ở, hạn chế và sai phạm nghiêm trọng ở nhiều địa phương. Những kết quả đạt được của BHTG đã góp phần tích cực vào kết quả chung của Ngành và giúp củng cố niềm tin của công chúng đối có hệ thống ngân hàng.

Những kết quả vượt trội của BHTG Việt Nam trong năm 2018 được Phó Thống đốc NHNN phân tích cao đây là BHTG Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò giám sát từ xa và kiểm tra ở chỗ đối có 1 vài TCTD tham dự BHTG, nhất là đối có hệ thống QTDND. Đồng thời, BHTG Việt Nam đã tích cực tham dự kiểm soát độc đáo đối có QTDND yếu kém, có sai phạm nghiêm trọng để cộng có NHNN tập trung xử lý dứt điểm 1 vài Quỹ này, chắc chắn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, cũng như duy trì an ninh, trật tự ở 1 vài địa phương.

Chất lượng, hiệu quả vận hành của BHTG Việt Nam đã từng bước được nâng cao nhờ triển khai hiệu quả hợp phần công nghệ tài liệu hiện đại, hiện đại về BHTG trong khuôn khổ dự án FSMIMS và Quy chế tài liệu báo cáo mới về tiền gửi được bảo hiểm. Công tác quản lý tài chính được BHTG Việt Nam thực hiện đúng quy định và không để xảy ra các sai sót trọng yếu.

Tiếp tục đã đi vào hoạt động tốt sứ mệnh được giao phó

Theo phân tích của Phó Thống đốc, năm 2019 được tiên đoán sẽ tiếp tục có các thuận lợi và gặp khó đan xen. Đối có ngành Ngân hàng, nhiệm vụ tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống 1 vài TCTD, độc đáo là hệ thống QTDND, còn nhiều gặp khó, thách thức. Vì vậy, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng nhìn chung và của BHTG từ nay đến năm 2020 còn rất nặng nề.

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu chặng các con phố 20 năm thi công và phát triển của BHTG Việt Nam. Đến nay, BHTG Việt Nam đã thi công được 1 tổ chức bộ máy vận hành hiệu quả gồm 1 Trụ sở chính và 8 chi nhánh ở 1 vài địa bàn trung tâm trên cả nước có đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, vững về chuyên môn, nghiệp vụ và đã tích luỹ được nguồn vốn đáng kể.

Phó Thống đốc đề nghị, BHTG Việt Nam tiếp tục đoàn kết, phát huy các kết quả đạt được trong năm qua và nỗ lực thực hiện có hiệu quả 1 vài nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, góp phần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của hệ thống 1 vài TCTD; đồng thời củng cố niềm tin của công chúng đối có hệ thống ngân hàng, độc đáo là niềm tin của người gửi tiền ở 1 vài TCTD, trong đây tập trung vào 1 số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tích cực đề xuất, tham mưu có 1 vài cơ quan quản lý Nhà nước đã đi vào hoạt động văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BHTG, độc đáo là 1 vài quy định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều Luật 1 vài TCTD về cho vay độc đáo đối có TCTD được kiểm soát độc đáo, mua trái phiếu của ngân hàng hỗ trợ, tham dự thẩm định Đề án bình phục TCTD yếu kém, tăng vốn điều lệ…

Thứ hai, tích cực tham dự vào quá trình cơ cấu lại xử lý 1 vài TCTD nhìn chung và hệ thống QTDND nói riêng theo đúng tinh thần chỉ đạo của NHNN, độc đáo là chỉ đạo ở Chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 2/10/2018 của Thống đốc NHNN có 1 vài nội dung trọng tâm như: tăng cường vai trò của BHTG Việt Nam trong việc xử lý, tham dự hỗ trợ 1 vài QTDND yếu kém được đặt vào kiểm soát độc đáo; phối hợp có 1 vài đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách bán hàng BHTG nhằm bảo vệ ích lợi của người gửi tiền và thành viên của QTDND; phát huy vai trò giám sát, cảnh báo an toàn hệ thống đối có hệ thống QTDND, nhất là an toàn về tiền gửi và cho vay.

Thứ ba, phối hợp nghiêm ngặt có NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; tập trung nguồn lực để thi công kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ tư, đã đi vào hoạt động quá trình tổng kết thi hành Luật BHTG để tìm hiểu, để xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG thích hợp có tình hình mới nhằm tham dự có hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu 1 vài TCTD và tiến gần hơn có thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, quy trình, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức triển khai có hiệu quả 1 vài nhiệm vụ được giao nhằm phát huy càng ngày càng tốt hơn vai trò của 1 tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần quan trọng duy trì sự ổn định, an toàn và thúc đẩy nhanh hơn quá trình cơ cấu lại hệ thống 1 vài TCTD.

Thay mặt BHTG Việt Nam, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch HĐQT BHTG Việt Nam bày tỏ cảm ơn các ý kiến ghi nhận của Phó Thống đốc đối có kết quả vận hành của hệ thống BHTG năm 2018. Đồng thời, tiếp thu 1 vài ý kiến chỉ đạo và hứa có Phó Thống đốc, năm 2019, BHTG Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục các tồn ở, hạn chế, đã đi vào hoạt động tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Bảo hiểm tiền gửi: Góp phần chắc chắn an toàn vận hành hệ thống ngân hàng - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy phát biểu ở Hội nghị

“Trong năm 2018 đẩy mạnh vận hành truyền thông thông qua mạng lưới của Tổng doanh nghiệp Bưu điện, bởi Tổng doanh nghiệp Bưu điện có mạng lưới chân rết tới từng xã, thông qua kênh này cũng rất hiệu quả, tiết kiệm giá thành. Thời gian tới, BHTG tiếp tục triển khai tuyên truyền thông qua kênh này”, ông Huy chia sẻ thêm.

Đối có mong muốn trở thành công cụ hữu hiệu, phục vụ cho quá trình tái cơ cấu, chắc chắn an toàn hệ thống thông qua việc sử dụng nguồn lực hiện có của BHTG cũng là điều mà cơ quan này rất trăn trở trong thời gian qua. Để thực hiện được điều này, ông Huy cho rằng cần phải có hành lang pháp lý đồng thời phải có cơ chế xử lý nhanh. Nếu theo quy trình cho vay độc đáo như giai đoạn này, khó có thể triển khai nhanh được.

“Mặc dù phải đối mặt có nhiều gặp khó, thách thức, song có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, không ngừng nghỉ, kịp thời của Ban Cán sự Đảng NHNN, 1 vài vụ, cục NHNN… là nguồn động viên lớn lao, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho BHTG vững tin trên các chặng các con phố phía trước”, ông Nguyễn Quang Huy bày tỏ.

Cũng ở Hội nghị, ông Mai Việt Trung, Phó Tổng giám đốc BHTG đã phát động phong trào thi đua đã đi vào hoạt động hoàn hảo nhiệm vụ năm 2019. Nhân dịp này, thay mặt Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng và Bằng khen của Thống đốc cho 1 vài tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn hảo trong công tác.

Bảo hiểm tiền gửi: Góp phần chắc chắn an toàn vận hành hệ thống ngân hàng - Ảnh 3.

Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành, Bằng khen của Thống đốc cho nhiều tập thể, cá nhân của BHTG Việt Nam

“Bảo hiểm tiền gửi bảo vệ được 87,32% số lượng người gửi tiền”

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: