Bắt đầu kiểm toán tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Đoàn Kiểm toán sẽ được thực hiện trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày mở bán Quyết định kiểm toán. Thông tin từ Kiểm toán Nhà nước cho biết, chiều 14

Giám đốc Quốc gia WB: Việt Nam là quốc gia đang chuyển mình
Kinh tế trưởng World Bank Việt Nam: Cơn bão đang phủ lên nền kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam thì đang có mặt trời chiếu sáng!
Đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh casino, đặt cược bóng đá

Đoàn Kiểm toán sẽ được thực hiện trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày mở bán Quyết định kiểm toán.

Thông tin từ Kiểm toán Nhà nước cho biết, chiều 14/9/2018, ở trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị mở bán Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước đây, Kiểm toán Nhà nước có Quyết định số 1892/QĐ-KTNN ngày 10/9/2018 về việc kiểm toán ở Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn Kiểm toán sẽ được thực hiện trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày mở bán Quyết định kiểm toán. Đoàn kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ia sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp ở 2 đơn vị, kiểm toán chi tiết ở 15 đơn vị dự toán, sự nghiệp có thu, 09 dự án thi công căn bản và 02 công ty của Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo kiểm toán quyết toán (báo cáo tài chính, kinh phí đầu tư); phân tích tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; phân tích việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý tài chính – kế toán, đầu tư thi công, đầu tư, mua sắm tài sản, đất đai;

Đồng thời, phát hiện một vài tồn ở, bất cập trong cơ chế, chính sách bán hàng để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; phát hiện kịp thời một vài hành vị tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm toán sẽ áp dụng kiểm toán việc lập, phân bổ, giao dự toán và quản lý, sử dụng một vài khoản thu, chi ngân sách và tài sản công; làm việc có thu và thu, chi quỹ đơn vị; báo cáo tài chính (doanh thu, lương, kinh phí và kết quả làm việc sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ có đất nước);

Việc thực hiện Quy chế giám sát tài chính, phân tích hiệu quả làm việc và công khai tài liệu tài chính đối có công ty; việc chấp hành pháp luật, chính sách bán hàng, chế độ quản lý tài chính – kế toán, quản lý đầu tư thi công và một vài chính sách bán hàng pháp luật khác có liên quan… cũng nằm trong kế hoạch kiểm toán lần này.

Bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân khu 2

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0