Bia Sài Gòn lại bị Kiểm toán Nhà Nước ‘đòi’ gần 2.500 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco nộp về ngân sách nhà nước số tiền trêntrước ngày 20-11. Mới đấy, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực IV vừa gửi công

EVN được sản xuất kinh doanh và đầu tư thế nào trong 5 năm tới?
Đầu tư gần 8.600 tỉ đồng mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình
Từ năm 2019 không in mới, không đổi thẻ BHYT

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco nộp về ngân sách nhà nước số tiền trêntrước ngày 20-11.

Mới đấy, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực IV vừa gửi công văn để đôn đốc Tổng doanh nghiệp cổ phần bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) thực hiện kiến nghị của kiểm toán đã được ban hành từ hồi đầu năm 2018.

Theo KTNN khu vực IV, hồi tháng 2-2018, khi thực hiện kiểm toán đối có báo cáo tài chính, những vận hành liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Sabeco, KTNN đã kiến nghị Sabeco nộp về ngân sách nhà nước trên 2.495 tỷ đồng. Đây là khoản lợi nhuận chia cho cổ đông nhà nước từ nguồn lợi nhuận từ 2016 trở về trước.

Đến tháng 4-2018, Bộ Công Thương đã yêu cầu sử dụng nguồn lợi nhuận này để nộp tiền phạt hành chính về thuế và tiền phạt chậm nộp đối có số thuế tiêu thụ độc đáo truy thu trong GĐ 2007 – 2015. Tuy vậy, đến nay, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế vẫn chưa thực hiện xử phạt hành chính và truy thu số tiền nộp chậm nói trên.

Trước tình hình này, KTNN yêu cầu Sabeco nộp số tiền trên 2.495 tỷ nói trên về cho ngân sách nhà nước trước ngày 20-11 và gửi chứng từ cho KTNN khu vực IV.

Trước đây, như Pháp Luật TP.HCM đã tài liệu, KTNN đã áp dụng kiểm toán đối có Sabeco về báo cáo tài chính, việc sử dụng, quản lý vốn và tài sản nhà nước. Theo KTNN, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30-6-2017 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán, ở thời điểm 30-6-2017, lợi nhuận mà Sabeco chưa bán lũy kế trước 31-12-2016 là hơn 2.900 tỉ đồng.

Theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau bán ở thời điểm 31-12-2016 của Sabeco là hơn 2.800 tỉ đồng. Sabeco đã bán tiếp gần 76 tỉ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào Quý I-2017. Như vậy, lợi nhuận còn lại của những năm từ 2016 trở về trước là hơn 2.700 tỉ đồng.

Căn cứ vào tỉ lệ có vốn nhà nước ở Sabeco vào thời điểm 31-12-2016 là 89,59%, KTNN đã kiến nghị nộp NSNN lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước hơn 2.400 tỉ đồng.

Cũng ở thời điểm đây, KTNN cũng gửi văn bản cho Bộ Tài chính yêu cầu chỉ đạo những cơ quan liên quan “khẩn trương tổ chức truy nộp ngân sách nhà nước” khoản lợi nhuận từ 2016 trở về trước. Đồng thời, có ý kiến có Bộ Công Thương, Sabeco về việc chia cổ tức năm 2017 cho “cổ đông nhà nước” theo đúng tỉ lệ vốn điều lệ mà Nhà nước nắm giữ đến ngày 28-12-2017 là 89,59%.

Sabeco nới room ngoại lên 100% sau gần 1 năm về tay người Thái

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: