Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

Các nhóm công việc chính sẽ được Bộ Công Thương tập trung thực hiện trong 2 GĐ: Giai đoạn 1 năm 2019 và GĐ 2 từ năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

“Xáo trộn” nhân sự cấp cao tại Facebook Việt Nam
Khát vọng thu nhập 10.000 USD/người/năm
Nhiều hãng công nghệ lên kế hoạch vào Việt Nam

Các nhóm công việc chính sẽ được Bộ Công Thương tập trung thực hiện trong 2 GĐ: Giai đoạn 1 năm 2019 và GĐ 2 từ năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở chọn lọc số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan, Bộ Công Thương đã ban hành chọn lọc số 456/QĐ-BCT về kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP.

Quyết định này của Bộ Công Thương gồm 2 phần gồm: kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Công Thương; trong đây, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ chính có các công đoạn thực hiện cụ thể và phụ lục các công việc cụ thể được phân công cho từng đơn vị trong Bộ Công Thương để triển khai kèm theo các đề nghị chi tiết về kết quả và thời gian đã đi vào làm việc.

Các nhóm công việc chính sẽ được Bộ Công Thương tập trung thực hiện trong 2 GĐ: Giai đoạn 1 năm 2019 và GĐ 2 từ năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Các nhóm công việc chính là khẩn trương thi công văn bản quy phạm pháp luật thực thi Hiệp định CPTPP; trong đây, tập trung vào các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách như quản lý xuất nhập khẩu, quy tắc xuất xứ, tranh đua…

Ngoài ra, Bộ đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP thông qua toàn bộ các hình thức khác nhau như: phát thanh, truyền hình, báo chí, hội nghị, hội thảo, ấn phẩm, internet … nhằm chắc chắn việc cùng đồng công ty hiểu rõ, hiểu đúng về các cam đoan của Hiệp định CPTPP . Từ đây, tận dụng được tối đa các thời cơ và hạn chế tối thiểu các thách thức mà Hiệp định có lại.

Mặt khác, các cơ quan công dụng khẩn trương thi công và triển khai các phương pháp nhằm nâng cao năng lực tranh đua cho công ty thông qua các chương trình phát triển phân khúc xuất khẩu, hỗ trợ công ty trong các vụ việc phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích chính đáng của công ty.

Cùng đây, Bộ điều phối và tham dự các làm việc của Hội đồng CPTPP, các Ủy ban chuyên môn CPTPP và các công việc khác trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt Kế hoạch này nhằm góp phần hiện thực hóa các lợi ích mà Hiệp định CPTPP có lại cho người dân và công ty trên cả nước./.

Hàng Việt dễ sang Nhật hơn nhờ CPTPP

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: