Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tạm dừng sắp xếp các sở, ngành

Bộ Nội vụ yêu cầu những tỉnh, thành uộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp những cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) và cấp huyện (phòng, ban). Th

Lo ngại đặc khu kinh tế sẽ phát sinh “cuộc đua xuống đáy” của ưu đãi
Một nhà cung cấp của Apple thông báo sẽ chuyển sản xuất sang Việt Nam
Vì sao FDI vào Việt Nam vẫn ít ông lớn Mỹ, châu Âu?

Bộ Nội vụ yêu cầu những tỉnh, thành uộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp những cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) và cấp huyện (phòng, ban).

Theo Bộ Nội vụ , cơ quan này đã thi công hai nghị định dự thảo liên quan đến vấn đề trên, gồm: dự thảo Nghị định quy định tổ chức những cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức những cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc TƯ).

Bộ Nội vụ yêu cầu địa phương tạm dừng sắp xếp những sở, ngành - Ảnh 1.

Lào Cai là tỉnh tiên phong hợp nhất những sở, ngành

Hai dự thảo này đã được trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến về 1 số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của 1 tổ chức hành chính ờ địa phương.

Hai nghị định này sẽ làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương chọn lọc sắp xếp tổ chức những cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, làm việc hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thích hợp có đặc điểm thành phố, nông thôn, hải đào và yêu cầu quàn lý nhà nước đối có ngành , lĩnh vực ở địa phương.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tuớng ở phiên họp Chính phủ ngày 3-12, trong khi Chính phủ chưa ban hành hai Nghị định này, Bộ Nội vụ yêu cầu UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tạm dừng việc sắp xếp những cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện”- văn bản nêu.

Trước đây vào tháng 4, Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tổ chức những cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ. Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất chỉ giữ lại bốn sở gồm: Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước. 17 sở, ngành còn lại sẽ được hợp nhất, sáp nhập.

Một số sở được Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập như: Kế hoạch và Đầu tư sáp nhập có Tài chính, gọi là Sở Tài chính – Kế hoạch; Giao thông- Vận tải sáp nhập có Xây dựng, thành Sở Giao thông- Vận tải – Xây dựng…

Theo phương án trên, cả nước sẽ giảm được46 – 88 sở, ngành sau khi sáp nhập, hợp nhất.

Trên thực ở, vào giữa tháng 7, Lào Cai đã tiên phong hợp nhất Sở Giao thông- Vận tải có Xây dựng.

Cuối tháng 9 vừa qua, Hà Giang cũng ra mắt chọn lọc thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ có Ban tổ chức Tỉnh ủy thành Ban Tổ chức- Nội vụ; hợp nhất Thanh tra tỉnh có Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành cơ quan Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; Đảng bộ Khối công ty tỉnh và Đảng bộ Khối những cơ quan tỉnh hợp thành Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm vô số lãnh đạo chủ chốt

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: