Bổ sung đối tượng tinh giản biên chế

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo chọn lọc của cơ quan tự nguyện tinh giản biên chế...

Du lịch đặt mục tiêu đón 103 triệu khách năm 2019
Gần 83 triệu USD xây Trung tâm logictics hàng không Cần Thơ
Vũng Tàu vào mùa quá tải, hái tiền!

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo chọn lọc của cơ quan tự nguyện tinh giản biên chế…

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 108/2014 của Chính phủ về chính sách bán hàng tinh giản biên chế.

Cụ thể, Nghị định bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo chọn lọc của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý chấp nhận.

Bên cạnh đây, Nghị định cũng bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế: Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác ở một vài hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí để trả lương bổng nếu thuộc 1 trong một vài trường hợp quy định ở điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014.

Ngoài ra, Nghị định số 113/2018 còn sửa đổi 1 số đối tượng tinh giản biên chế đã quy định ở Nghị định số 108/2014. Trong đây có trường hợp các người đã là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham dự quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối có phần vốn nhà nước ở công ty có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại công ty đây.

Nghị định số 113/2018 cũng quy định về một vàih tính trợ cấp. Cụ thể, thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách bán hàng nghỉ hưu trước tuổi là ngày 1 tháng sau liền kề có tháng sinh của đối tượng; trường hợp trong hồ sơ của đối tượng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 1/1 của năm sau liền kề có năm sinh của đối tượng.

Thời gian để tính trợ cấp là thời gian làm việc trong một vài cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và một vài hội được tính hưởng bảo hiểm xã hội và đâyng bảo hiểm xã hội ép buộc (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người), nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Nếu thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo qui định dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm.

[Infographics] Đã tinh giản biên chế hơn 39.800 người kể từ năm 2015

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: