Bộ Tài chính: Bamboo Airways lỗ hơn 300 tỷ sau 3 tháng bay

Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh dự án đầu tư vận tải hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) ở Cảng hàng không

Đề xuất sửa đổi một số điều luật về thuế
Sử dụng vốn vay ODA: ” Bánh” hay “Bẫy”?
60% doanh nghiệp làm ăn không có lãi

Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh dự án đầu tư vận tải hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) ở Cảng hàng không Phù Cát thuộc tỉnh này. Trong đây, Bộ Tài chính đã chỉ ra 1 số tài liệu về vốn vay, lỗ của Bamboo Airways sau 1 thời gian cất cánh.

Bamboo Airways được phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 9/7/2018 có tổng vốn đầu tư là 700 tỷ đồng, diện tích khai thác đến năm 2023 là 10 máy bay. Theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án, Bamboo muốn điều chỉnh diện tích đầu tư đến năm 2019 là 22 máy bay và đến 2023 là 30 máy bay có tổng mức đầu tư là 8.300 tỷ đồng, tăng 7.600 tỷ, tương ứng 11,8 lần.

Trả lời văn bản của UBND tỉnh Bình Định đề nghị góp ý hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của Bamboo Airways, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh lấy ý kiến của Bộ GTVT về việc rà soát, thẩm định 1 số điều kiện và nguyên tắc kỹ thuật vận tải hàng không dân dụng theo diện tích tăng thêm của Bamboo Airways để chắc chắn an ninh, an toàn thích hợp có quy định của Việt Nam và quốc tế.

Bộ Tài chính cũng đề nghị thuyết minh và điều chỉnh Dự án cần phân tích rõ hiệu quả kinh tế – xã hội chuẩn bị có lại và 1 số tác động khác tới địa phương cũng như cơ sở tính toán nguồn ngoại tệ, chuẩn bị lôi kéo từ vận chuyển khách quốc tế, làm cơ sở phân tích hiệu quả của dự án.

Đáng chú tâm, trong văn bản gửi đi của Bộ Tài chính đã đề cập đến bức tranh tài chính của Bamboo Airways.

Dẫn ra số liệu ở Bảng cân đối kế toán ngày 30/4/2019 của công ty Tre Việt, Bộ Tài chính cho biết vốn chủ có của công ty là 981,47 tỷ đồng (trong đây: vốn góp là 1.300 tỷ; lợi nhuận chưa bán là -318,5 tỷ đồng); tổng nguồn vốn là 2.200,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả ngắn hạn là 1.219 tỷ đồng (trong đây: vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 700,6 tỷ đồng, công ty không có nợ dài hạn); Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 55,4%; Lợi nhuận sau thuế là -329,4 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, do công ty mới bắt đầu khai thác kinh doanh từ đầu năm 2019, bởi thế ở thời điểm này chưa có đủ cơ sở để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty và năng lực huy động vốn đầu tư từ nguồn doanh thu khai thác để bù đắp khoản vốn đầu tư tăng thêm như trong thuyết minh điều chỉnh Dự án (huy động 7.000 tỷ đồng, chiếm 84,34% tổng mức đầu tư).

Ngoài ra, theo số liệu ở Bảng cân đối kế toán ở ngày 30/4/2019, Tre Việt có vốn góp là 1.300 tỷ; tổng nguồn vốn là 2.200,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn ở thời điểm này là 1.062,4 tỷ đồng (chiếm 48,27% tổng tài sản).

“Như vậy, số vốn góp chủ có của Công ty Tre Việt chủ yếu đang được Công ty sử dụng 1 phần để cho vay ngắn hạn. Song chưa có thuyết minh cụ thể về đối tượng vay, tài sản chắc chắn, phương án thu hồi 1 số khoản vay, vì vậy có thể có các gặp khó trong việc thu hồi để cung cấp công đoạn triển khai Dự án”, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính cũng tham chiếu thêm báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2018 của CTCP Tập đoàn FLC là công ty mẹ của Bamboo Airways.

Theo đây, ở thời điểm 31/12/2018, tổng nợ phải trả là 13.697 tỷ đồng bằng 59,3% tổng tài sản. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ có là 146%. Với các con số này, Bộ Tài chính cho rằng làm việc kinh doanh của FLC tùy thuộc nhiều vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ.

“Do vậy trong trường hợp Công ty FLC (chủ có của Công ty Tre Việt) cam đoan bảo lãnh thực hiện mọi nghĩa vụ của Công ty Tre Việt phát sinh từ 1 số hợp đồng thuê, mua máy bay (như Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty FLC đã thực hiện trong năm 2018 để Công ty Tre Việt thuê máy bay) hoặc bất kỳ 1 nghiệp vụ kinh tế nào làm 1 sốh tân có của Công ty Tre Việt thì Công ty FLC và Công ty Tre Việt cần thiết phải có báo cáo làm rõ, giải trình về năng lực, khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, nghĩa vụ có liên quan, cũng như khả năng huy động vốn đầu tư được thuyết minh trong hồ sơ điều chỉnh Dự án”, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính cũng đề nghị nhà đầu tư bổ sung phương án huy động, thu hồi vốn (vốn chủ có, vốn vay) để triển khai Dự án theo phương án triển khai Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đây, UBND tỉnh Bình Định cũng chịu trách nhiệm giám sát, tổ chức kiểm ra quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo AirAsia: Luôn có chỗ cho hãng hàng không mới ở phân khúc Việt Nam

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: