Bộ Tài chính đề xuất đặc thù về tài chính với tổ chức tín dụng yếu kém

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về 1 số nội dung đặc biệt về chế độ tài chính đối có tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý

Chênh lệch lãi suất huy động giữa các ngân hàng khá lớn
TPBank đưa “Ngân hàng tương lai” đến sự kiện Nex Music Festival
Dồn dập tin vui đến với các ngân hàng

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về 1 số nội dung đặc biệt về chế độ tài chính đối có tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu là tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật một số tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng yếu kém sử dụng vốn, tài sản theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thích hợp có quy định của Luật một số tổ chức tín dụng.

Về doanh thu: Các khoản thu và việc ghi nhận doanh thu của tổ chức tín dụng yếu kém được thực hiện theo quy định về chế độ tài chính đối có tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và pháp luật về thuế lương bổng công ty.

Đối có giá thành, một số khoản giá thành của tổ chức tín dụng yếu kém được thực hiện theo quy định về chế độ tài chính đối có tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Một số khoản chi của tổ chức tín dụng yếu kém thực hiện theo giải đáp dưới đây:

Chi trích lập dự phòng rủi ro trong vận hành: Tổ chức tín dụng yếu kém thực hiện chi trích lập dự phòng rủi ro theo quy định ở Điều 146 Luật một số tổ chức tín dụng (được sửa đổi ở khoản 27 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật một số tổ chức tín dụng).

Chi khen thưởng cho người quản lý, người lao động tối đa bằng 0,5 tháng tiền lương bổng bình quân thực ở thực hiện trong năm trong trường hợp tổ chức tín dụng yếu kém đã đi vào hoạt động được một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ cấu lại và hiệu quả vận hành của năm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao hoặc phê duyệt. Tổ chức tín dụng yếu kém phải thi công và ra mắt công khai quy chế khen thưởng.

Việc xác định giá thành được trừ khi xác định thuế lương bổng công ty thực hiện theo quy định pháp luật về thuế lương bổng công ty.

Trách nhiệm của tổ chức tín dụng yếu kém là triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu được cấp có thầm quyền phê duyệt, trong đây có một số biện pháp về tài chính.

Đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện và gặp khó, vướng mắc về tài chính để triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu. Thực hiện ra mắt công khai báo cáo tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối có dự thảo.

Ngân hàng Nhà nước: Đã trình Chính phủ phương án xử lý 3 ngân hàng “0 đồng” và DongABank

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: