Bộ Tài chính: Đề xuất sửa cùng lúc 5 luật thuế để cơ cấu lại nguồn thu cho Ngân sách

Đây là tài liệu được Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đưa ra trong phiên họp báo thường kỳ diễn ra chiều tối ngày 30/8. Thứ trưởng cho biết Bộ Tài

Những điều kiện ‘trói buộc’ doanh nghiệp – Bài 1: Xuất khẩu gạo
Phó thủ tướng: Công cuộc chống tham nhũng đạt kết quả rất to lớn
Nguy cơ Việt Nam thành điểm tập kết rác thải của thế giới

Đây là tài liệu được Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đưa ra trong phiên họp báo thường kỳ diễn ra chiều tối ngày 30/8.

Thứ trưởng cho biết Bộ Tài chính trước đó đã ra mắt dự thảo xin ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNCN, thuế TNDN và thuế tài nguyên. Như Thứ trưởng nói dễ làm là 1 luật thuế sửa 5 luật.

Thứ trưởng khẳng định đó là việc làm cần thiết, quan trọng nhằm thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách bán hàng nhà nước về đã đi vào làm việc chính sách bán hàng thuế, mục tiêu cơ cấu lại nguồn thu nhà nước.

Song song, việc sửa cùng khi 5 sắc thuế cũng nhằm thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế GĐ 2011 – 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt cũng như bảo đảm tương thích thích hợp có các Luật mới được Chính phủ thông qua như việc giảm thuế TNDN, thuế TNCN nhằm tương thích có Luật Hỗ trợ DNNVV.

Nhấn mạnh nhân tố tháo gỡ gặp khó, vướng mắc cho công ty khi sửa đổi các sắc thuế, Thứ trưởng Mai tập trung đánh giá ở từng loại thuế.

Ở Luật thuế GTGT, có 4 nội dung được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho công ty gồm:

– Chuyển phân bón, máy móc, thiết bị chuyện dụng cho nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT

– Bổ sung quy định công ty sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết sau 12 tháng hoặc 4 quý thì được hoàn thuế GTGT

– Bỏ quy định “sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với giá thành năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” không chịu thuế GTGT và bỏ quy định “Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 1/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cùng có giá thành năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư” không được hoàn thuế GTGT

– Quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào là có chứng từ chi trả không dùng tiền mặt đối có hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần từ mức dưới 20 triệu đồng xuống mức dưới 10 triệu đồng

Ba nội dung sửa đổi khác nhằm bảo đảm tỉ trọng hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu theo Nghị quyết số 07-NQ/TW, trong đó: Giảm nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế; nâng mức thuế suất thuế GTGT từ mức 10% lên mức 12%.

Đối có Luật Thuế TNDN, việc sửa đổi sẽ tập trung vào 8 nội dung, trong đó có 3 nội dung nhằm tháo gỡ gặp khó cho công ty, gồm:

– Quy định biện pháp nộp thuế GTGT và thuế TNDN dễ làm cho công ty siêu nhỏ

– Về tỉ lệ thu thuế đối có nhà thầu nước ngoài

– Về bù trừ lương từ làm việc giao dịch nhà đất có lỗ từ làm việc sản xuất kinh doanh khi xác định lương chịu thuế TNDN.

Luật Thuế TNCN cũng sẽ được sửa đổi 8 nội dung, trong đó 3 nội dung sửa đổi nhằm tháo gỡ gặp khó cho cá nhân:

– Bổ sung quy định không thu thuế TNCN đối có lương từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng có công ty tham dự “Cánh đồng lớn”

– Quy định miễn thuế TNCN đối có 1 số đối tượng độc đáo đang thực hiện ở các nghị định, chọn lọc để bảo đảm tính hệ thống, thống nhất

– Bổ sung chính sách bán hàng giảm thuế TNCN cho 1 số đối tượng là nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT, nông nghiệp, chế biến nông sản

Thứ trưởng cũng cho biết thêm để tái cơ cấu ngân sách nhà nước, bên cạnh việc điều chỉnh thuế, Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp khác, trong đó vó cơ cấu lại việc chi, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Hiện Chính phủ đang chỉ đạo thi công Đề án cải cách quản lý cơ chế tài chính, bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập. Đây sẽ là Đề án rất quan trọng để cơ cấu lại thu-chi tài chính, biên chế, tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập. Đối có khu vực hành chính sự nghiệp, cũng sẽ được thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt thu-chi ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

“Một trong các mục tiêu của sửa đổi các luật thuế là để cơ cấu lại thu, bảo đảm ngân sách nhà nước”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tăng VAT ít tác động đến người nghèo!

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0