Bộ Tài chính được quyết lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ quốc tế

Trên cơ sở đề án phát hành trái phiếu quốc tế, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương phát hành ... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký

Chưa hết nửa năm, VIB báo lãi trước thuế tăng 230%, Vietcombank lợi nhuận trên 7.700 tỷ
Bà Hứa Thị Phấn bị mất sức khỏe 93% nên xin vắng mặt tại tòa
Morgan Stanley, Deutsche Bank AG, Bản Việt hậu thuẫn thương vụ bán cổ phiếu của Techcombank

Trên cơ sở đề án phát hành trái phiếu quốc tế, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương phát hành …

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và chuyển nhượng công cụ nợ của Chính phủ trên phân khúc chứng khoán có 1 số quy định rõ việc phát hành trái phiếu Chính phủ trên phân khúc vốn quốc tế.

Theo nghị định, căn cứ kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, chương trình quản lý nợ công 3 năm, dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm, tình hình phân khúc tài chính quốc tế, Bộ Tài chính thi công Đề án phát hành trái phiếu quốc tế trình Chính phủ phê duyệt chủ trương phát hành.

Trên cơ sở đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu quốc tế trên cơ sở đề án phát hành trái phiếu quốc tế. Căn cứ chủ trương phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành chọn lọc về việc phát hành trái phiếu quốc tế cho từng lần phát hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có một vài bộ, ngành và một vài tổ chức liên quan tổ chức phát hành trái phiếu theo chủ trương được Chính phủ phê duyệt và chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ đối có từng lần phát hành.

Căn cứ tình hình thực ở và một vài quy định pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính tổ chức phát hành trái phiếu theo 1 số bước căn bản sau:

– Lựa chọn một vài tổ chức hoặc công trình quản lý phát hành là 1 hoặc 1 số tổ chức tài chính, ngân hàng đầu tư quốc tế, có bí kíp để quản lý cho đợt phát hành;

– Lựa chọn một vài giải đáp pháp lý có bí kíp trong và ngoài nước làm giải đáp pháp lý trong nước, giải đáp pháp lý quốc tế cho Bộ Tài chính và tổ chức hoặc công trình quản lý phát hành;

– Chuẩn bị hồ sơ phát hành: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có giải đáp pháp lý trong nước, giải đáp pháp lý quốc tế và một vài cơ quan liên quan dự tính một vài hồ sơ phát hành thích hợp có luật pháp của Việt Nam và luật pháp quốc tế, thông lệ quốc tế ở phân khúc phát hành;

– Đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có một vài bộ, ngành có liên quan làm việc có một vài tổ chức xếp hạng tín nghiệm để xác nhận hệ số tín nhiệm quốc gia và mức xếp hạng tín nhiệm đối có trái phiếu dự tính phát hành;

– Tổ chức quảng bá: Việc tổ chức quảng bá chào phân phối trái phiếu quốc tế được thực hiện theo đề nghị của từng phương thức phát hành. Bộ Tài chính phối hợp có tổ chức hoặc công trình quản lý phát hành tổ chức quảng bá trái phiếu quốc tế để tiếp xúc có một vài nhà đầu tư quốc tế trước khi ra mắt rộng rãi, chính thức về việc phát hành trái phiếu quốc tế;

– Tổ chức phát hành: Bộ Tài chính chọn lọc một vài điều kiện, điều khoản phát hành trái phiếu quốc tế trên cơ sở xem xét ý kiến giải đáp của tổ chức hoặc công trình quản lý phát hành, thích hợp có điều kiện phân khúc và một vài tiêu chuẩn nêu ở đề án phát hành trái phiếu quốc tế đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lãi suất đối có từng đợt phát hành trái phiếu quốc tế do Bộ Tài chính chọn lọc trong khung do Thủ tướng Chính phủ quy định.

– Tiếp nhận vốn: Bộ Tài chính tổ chức tiếp nhận nguồn vốn trái phiếu quốc tế đã phát hành theo đúng một vài thỏa thuận đã ký;

– Hoàn tất chuyển nhượng phát hành: Sau khi nhận tiền phân phối trái phiếu quốc tế, Bộ Tài chính đã đi vào hoạt động và ký kết một vài văn bản pháp lý kết thúc chuyển nhượng thích hợp có luật pháp ở phân khúc phát hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả phát hành.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng trên toàn bộ một vài kỳ hạn

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: