Bộ trưởng nào phải chuẩn bị báo cáo, tờ trình cho phiên họp UBTV QH sắp tới?

Để chuẩn bị Phiên họp thứ 22 và 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công 1 vài thành viên Chính phủ chuẩn bị 1 số báo cáo,

Vì sao Bộ Giao thông quyết chọn phương án giảm phí tại BOT Cai Lậy?
Uỷ ban Kiểm tra trung ương tiếp tục xem xét kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai
Chưa vội mừng khi khách Hàn Quốc tăng đột biến

Để chuẩn bị Phiên họp thứ 22 và 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công 1 vài thành viên Chính phủ chuẩn bị 1 số báo cáo, tờ trình.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật giáo dục; Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật giáo dục đại học ở phiên họp 22 Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 12- 16/3 sắp tới.

Cụ thể, đối có Phiên họp thứ 22 (từ ngày 12 – 16/3/2018), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật cảnh sát biển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về 1 số nội dung dự thảo Nghị định quy định về đối tượng, phạm vi, mức, phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chuẩn bị Báo cáo về 1 vài vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật đo đạc và bản đồ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo về 1 vài vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật tranh giành.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật giáo dục; Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật quản lý phát triển thành phố do Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Đối có Phiên họp thứ 23 (từ ngày 10 – 18/4/2018), Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chuẩn bị Báo cáo (lần 2) về 1 vài vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đơn vị – hành chính kinh tế đặc trưng.

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Tờ trình về dự án Luật đặc xá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước ở công ty và cổ phần hóa nhà nước GĐ 2011-2016”; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Tờ trình của Chính phủ về chuẩn bị Chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình thi công luật, pháp lệnh năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về 1 vài đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập 3 đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật chăn nuôi; Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật trồng trọt.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị.

Khai mạc phiên họp thứ 12 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0