Bộ trưởng nêu 8 điểm vướng trong Luật Đầu tư công

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương thi công Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đầu tư công. Tại phiên họp Chính phủ chu

Thủ tướng: Phát huy ưu thế các lực lượng phục vụ ‘3 hiện đại hóa’ nông nghiệp
Người Thái mua DN Việt: Trường kỳ trên mọi mặt trận
Hướng dẫn viên Hà Nội chạy vào TP.HCM… học

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương thi công Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đầu tư công.

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề thi công pháp luật ngày 22/8, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ những kết quả trong triển khai Luật Đầu tư công. Như việc lập, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ được quản lý càng ngày càng nghiêm ngặt, công khai và minh bạch, đã giảm phiền hà, nhũng nhiễu và tiêu cực trong những cấp, những ngành. Tình trạng nợ đọng thi công căn bản được kiểm soát nghiêm ngặt hơn…

Tuy nhiên, vẫn phát sinh tồn ở, hạn chế, vướng mắc. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, có lý do như Luật Đầu tư công quy định nhiều nội dung đổi mới, 1 số cơ quan, đơn vị vẫn chưa nắm vững và nhận thức đầy đủ nên trong việc triển khai vẫn còn lúng túng; chất lượng dự tính dự án chưa tốt…

Tuy nhiên, điều quan trọng là chính bản thân nhiều quy định của Luật cũng gây gặp khó, vướng mắc khi triển khai. Theo Bộ trưởng, có 8 điểm gặp khó, vướng mắc chính.

Thứ nhất, dự án đầu tư ở địa bàn có di tích quốc gia đặc trưng có diện tích nhỏ, kỹ thuật dễ làm vẫn phải trình Thủ tướng Chính phủ chọn lọc chủ trương đầu tư.

Thứ hai, 1 số dự án mua tài sản, áp dụng công nghệ tài liệu có cấu phần thi công nhưng mật độ rất nhỏ (chỉ chiếm 1-5% tổng mức đầu tư dự án). Tuy nhiên, theo quy định ở khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công, dự án này vẫn được phân loại dự án có cấu phần thi công (phải lấy ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về thi công).

Thứ ba, về việc tăng, giảm diện tích, tổng mức đầu tư chương trình dự án, Điều 46 Luật Đầu tư công quy định những trường hợp được điều chỉnh chương trình, dự án. Tuy nhiên, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP giải đáp thi hành Luật Đầu tư công chưa quy định trình tự, thủ tục đối có trường hợp chủ đầu tư đề xuất tăng hoặc giảm diện tích dự án, tăng, giảm tổng mức đầu tư của chương trình, dự án (tăng tổng mức đầu tư từ phân loại dự án nhóm C lên nhóm B, nhóm B lên nhóm A hoặc ngược lại); giữ nguyên tổng mức đầu tư nhưng lại giảm diện tích dự án, làm nhữngh tân mục tiêu đầu tư ban đầu so có chọn lọc chủ trương đầu tư ban đầu đã được phê duyệt.

Thứ tư, về điều kiện được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, Điều 55 Luật Đầu tư công quy định điều kiện để chương trình, dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn là đã được cấp có thẩm quyền chọn lọc chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, chương trình, dự án được bố trí vốn dự tính đầu tư trong kế hoạch đầu tư trung hạn thì chưa thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt chọn lọc chủ trương đầu tư.

Thứ năm, về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công. Trong thực ở triển khai kế hoạch hằng năm, những bộ, ngành và địa phương có nhu cầu điều chuyển kế hoạch giữa những dự án, đặc trưng là dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của những nhà tài trợ nước ngoài trong nội bộ của những cơ quan chủ quản khá lớn, đặc trưng là vào cuối năm ngân sách. Khi muốn điều chỉnh vốn từ dự án phát triển chậm độ sang dự án giải ngân tốt đặc trưng là dự án ODA phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc này giảm tính chủ động của những bộ, ngành và địa phương, tăng thủ tục hành chính.

Thứ sáu, theo Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, toàn bộ những dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công (bao gồm cả dự phòng ngân sách và vượt thu, kết dư ngân sách) đều phải có chọn lọc đầu tư trước ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch.

Thế nhưng nguồn vốn dự phòng ngân sách nhà nước, vượt thu, kết dư ngân sách nhà nước nếu được sử dụng đầu tư cho những dự án bắt đầu làm mới cấp bách lại phát sinh ngoài kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm. Do những nguồn vốn này chưa xác định được vào thời điểm lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nên những dự án này chẳng thể có chọn lọc đầu tư trước ngày 31/10.

Thứ bảy, về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc cho phép kéo dài vốn đầu tư sang năm sau tạo ra tâm lý những chủ đầu tư không tập trung triển khai thực hiện kế hoạch ngay trong năm kế hoạch ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư.

Về mặt qui định, những bộ, ngành và địa phương có thể gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính danh mục dự án yêu cầu kéo dài sang năm sau ngay từ 1/2 hằng năm. Tuy nhiên, việc thống nhất số liệu giải ngân thực ở giai đoạn này còn mất nhiều thời gian đối chiếu giữa số liệu giải ngân của bộ, ngành, địa phương và Bộ Tài chính. Thông thường phải đến cuối tháng 4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới thông báo được số vốn kéo dài cho những bộ, ngành và địa phương.

Thứ tám, về quy trình, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP. Trong thực ở có nhiều dự án PPP có tổng mức đầu tư thuộc phân loại dự án nhóm A theo Luật Đầu tư công nhưng phần vốn đầu tư của Nhà nước tham dự chiếm mật độ rất thấp. Trong trường hợp này, thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo Điều 17 Luật Đầu tư công là Thủ tướng Chính phủ và phải thực hiện quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư như 1 dự án sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước, không khuyến khích tham dự của những nhà đầu tư.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Luật Đầu tư công được ban hành nhằm quản lý vốn đầu tư Nhà nước được tốt nhất, hiệu quả nhất và trong thực thi đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Luật cũng phát sinh những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư; 1 số quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất có 1 số đạo luật hữu quan khác.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đi vào hoạt động báo cáo về những vướng mắc này, báo cáo Chính phủ để Chính phủ sớm có văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo, sửa đổi những vướng mắc. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương thi công Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đầu tư công, cũng như 1 số văn bản dưới luật liên quan.

Luật đầu tư công và vấn đề nâng cao hiệu quả nền kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0