Bộ TT&TT ra quyết định mới về phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Ngày 5/10/2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định 1615 phân công công việc giữa Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và 5 Thứ trưởng: Nguyễn Minh H

Ông Lê Đăng Dũng được giao quyền Chủ tịch, TGĐ Viettel
Lần đầu tiên Việt Nam sẽ ra tuyên bố phát triển doanh nghiệp công nghệ
Cuộc chơi bán lẻ năm 2019 sẽ như thế nào?

Ngày 5/10/2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định 1615 phân công công việc giữa Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và 5 Thứ trưởng: Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm và Hoàng Vĩnh Bảo.

Quyết định 1615/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và một vài Thứ trưởng đã được Bộ TT&TT ban hành ngày 5/10/2018.

Quy định cụ thể qui định phân công công việc giữa Bộ trưởng và một vài Thứ trưởng Bộ TT&TT, theo Quyết định 1615, Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt vận hành và công tác của Bộ theo tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về mọi vận hành của Bộ theo quy định.

Các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng, được sử dụng quyền của Bộ trưởng để giải quyết một vài công việc thuộc lĩnh vực được phân công hoặc được uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về một vài chọn lọc của mình. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc và phối hợp có một vài Thứ trưởng khác khi cần thiết; trường hợp không thống nhất, báo cáo Bộ trưởng chọn lọc.

Tại Quyết định 1615, Bộ TT&TT cũng quy định chi tiết về phân công công việc giữa Bộ trưởng và một vài Thứ trưởng.

Cụ thể, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý chung mọi vận hành và công tác của Bộ TT&TT theo tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về mọi vận hành của Bộ theo quy định.

Quyền Bộ trưởng cũng trực tiếp phụ trách một vài lĩnh vực: Chính sách; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Tổ chức, cán bộ; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; Chương trình, Đề án, Dự án về phát triển ngành TT&TT; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua – khen thưởng và lịch sử – truyền thống; Cải một vàih hành chính; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm và một vài công tác khác do Chính phủ giao.

Năm đơn vị Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo là: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng giúp Bộ trưởng về lĩnh vực Thanh tra, cải một vàih hành chính; phụ trách một vài lĩnh vực: Kế hoạch – Tài chính; Pháp chế; Bưu chính và chuyển phát; Nội chính; An ninh – Quốc phòng, Quân sự của Bộ.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng được ủy quyền tổ chức điều phối vận hành chung của Bộ, giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền Bộ trưởng phụ trách theo quy chế làm việc và theo quy định của pháp luật.

Cùng có đây, theo phân công, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng theo dõi và chỉ đạo một vài đơn vị: Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ (bao gồm Đại diện văn phòng Bộ ở Đà Nẵng và Đại diện văn phòng Bộ TP.CM); Ban Quản lý Dự án nâng cao khả năng truy cập Internet công cộng ở Việt Nam; Ban Quản lý dự án Bộ TT&TT; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phụ trách một vài lĩnh vực: áp dụng CNTT và Chính phủ điện tử; thuê, mua sắm đối có dịch vụ CNTT, phát triển phần mềm áp dụng, chuyển đổi số; an toàn tài liệu.

Các đơn vị do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng theo dõi và chỉ đạo gồm có: Cục Tin học hóa; Cục An toàn tài liệu; Trung tâm tài liệu; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Ban Quản lý Dự án “Phát triển CNTT và Truyền thông Việt Nam”; Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phụ trách một vài lĩnh vực: Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa công ty, công tác đầu tư, tài chính và vận hành của một vài công ty.

Cục Viễn thông, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương, Vụ Quản nguyên công ty, Trung tâm Internet Việt Nam, Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam là các đơn vị Thứ trưởng Phạm Hồng Hải theo dõi và chỉ đạo.

Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng về lĩnh vực Hợp tác quốc tế; phụ trách một vài lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; Công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông; Tiêu chuẩn chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Hội nhập kinh tế quốc tế.

Cùng có công tác Đảng, Đoàn thể, Thứ trưởng Phan Tâm cũng được phân công theo dõi và chỉ đạo một vài đơn vị: Vụ CNTT; Vụ Khoa học và Công nghệ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn; trường Cao đẳng công nghiệp In; trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo được phân công phụ trách một vài lĩnh vực: Báo chí; Xuất bản, in, phát hành; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở; đồng thời quản lý vận hành báo chí, xuất bản của Bộ.

Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Thông tin cơ sở; Báo VietNamNet; Tạp chí TT&TT và Nhà xuất bản TT&TT là các đơn vị do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo theo dõi và chỉ đạo.

Quyết định 1615 của Bộ TT&TT về phân công công việc giữa Bộ trưởng và một vài Thứ trưởng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 5/10/2018.

Bộ TT&TT làm việc có VNPT, MobiFone dự định chuyển quyền đại diện chủ có

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: