Cấn trừ công nợ, Sông Đà Cao Cường chấp nhận mua lại cổ phần của chính mình từ Sông Đà 12 với giá 10.000 đồng

Số cổ phần mua lại sẽ được Sông Đà Cao Cương đưa vào làm cổ phiếu quỹ. HĐQT CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) vừa thông qua chọn lọc nhận giao dịch cổ ph

Xu thế dòng tiền: Thị trường không chỉnh, hành động thế nào?
HAG, CEO, MPC, PAN, GTN, MTP, NED, VAF, IME, NDN, LM8, MCC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính có giải pháp phát triển TTCK, tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Số cổ phần mua lại sẽ được Sông Đà Cao Cương đưa vào làm cổ phiếu quỹ.

HĐQT CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) vừa thông qua chọn lọc nhận giao dịch cổ phần để cấn trừ công nợ.

Theo đó, Sông Đà Cao Cường chọn lọc nhận giao dịch 363.000 cổ phiếu SCL do CTCP Sông Đà 12 có để xóa khoản công nợ phải trả 3,63 tỷ đồng giữa Sông Đà Cao Cường và Sông Đà 12 (S12) theo biên bản thống nhất ngày 26/7/2017.

Cụ thể Sông Đà Cao Cường sẽ mua lại 363.000 cổ phần SCL từ Sông Đà 12 có giá 10.000 đồng/cổ phần để cấn trừ công nợ 3,63 tỷ đồng. Tổng giá trị công nợ còn phải thu đến 26/7/2017 theo biên bản thống nhất giữa 2 bên là 1,02 tỷ đồng.

Toàn bộ 363.000 cổ phần vừa mua lại từ Sông Đà 12 sẽ trở thành cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp.

Trên BCTC hợp nhất soát xét quý 2/2017 của Sông Đà Cao Cường cũng biểu hiện dư nợ khoản phải thu của bạn đối có Sông Đà 12 là 4,65 tỷ đồng – là khoản được đưa vào nợ xấu – có thời gian nợ quá hạn trên 3 năm, doanh nghiệp chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Sau khi cấn trừ số nợ 3,63 tỷ đồng thì sau đó khoản phải thu đối vơi sông Đà 12 vẫn còn 1,02 tỷ đồng.

Hiện trên phân khúc, cổ phiếu SCL đang giảm sâu về giá 2.700 đồng/cổ phiếu – mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đó.

Chuyện chưa từng có tiền lệ: Sông Đà Cao Cường đi vay ngân hàng để cho đối tác vay lại, nhận thế chấp bằng chính cổ phiếu của mình

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

Nguồn tin ở https://giakhanhland.vn/tin-tuc-bat-dong-san/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0