Cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh khó “thực chất”

Hiện vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh chưa thích hợp... Báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nhi

Nhà vệ sinh giúp GDP quốc gia tăng trưởng ra sao?
World Bank: Cải thiện môi trường đầu tư và sự thay đổi nhìn từ Đồng Tháp
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiến nghị coi Uber, Grab là một dạng kinh doanh taxi

Hiện vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh chưa thích hợp…

Báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nhiều điều kiện kinh doanh nằm trong các văn bản Luật và kế hoạch sửa Luật vẫn chưa rõ ràng nên chỉ tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh khó “thực chất”.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 27/9, đã có 16 bộ, cơ quan và 28 tỉnh, đô thị gửi báo cáo.

Chưa đạt đề nghị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích, tóm lại các đơn vị đã thực hiện, đạt được 1 số kết quả nhất định, nhưng tóm lại còn ít, chưa đậm nét. Báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương thì đa số thực hiện đạt mục tiêu, nhưng khi rà soát thấy rằng nhiều nội dung chưa thực chất. Có trường hợp, báo cáo nêu hành động thực thi chung chung, đôi khi chỉ là lặp lại các nội dung đề nghị của Nghị quyết, kết quả không rõ ràng.

Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, đa số các bộ trình dự thảo Nghị định về cắt giảm, sửa đổi điều kiện kinh doanh đúng hạn. Cho đến nay, mới có 2 Nghị định cắt giảm, sửa đổi điều kiện kinh doanh được ban hành (gồm Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi 1 số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định 100/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 1 số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng) có 858 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa.

“Như vậy, việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh mới chỉ đạt 30% so có đề nghị”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Trong đây, các bộ (như Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước…) là các bộ tích cực thực hiện nhiệm vụ này, có phương án cắt giảm thực chất. Riêng Bộ Công an không đề xuất thi công Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh mà đề xuất sửa riêng từng văn bản, nhưng thời hạn thực hiện trong năm 2019, không phải năm 2018. Bộ Giao thông vận tải không đề xuất thi công 1 văn bản sửa nhiều văn bản mà đề xuất sửa 9 Nghị định liên quan.

“Theo báo cáo của các bộ thì đa số đạt hoặc vượt chỉ tiêu cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, nội dung cắt giảm và hiệu quả cắt giảm điều kiện kinh doanh là vấn đề cần tiếp tục trao đổi. Ví dụ như: Vẫn còn các điều kiện kinh doanh không thích hợp, không cần thiết, không đạt hiệu quả quản lý”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Kiểm tra chuyên ngành: Ít biến chuyển

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình và kết quả cải cách quy định về thủ tục hải quan và quản lý chuyên ngành đối có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ít có sự biến chuyển. Đáng chú tâm là 1 số quy định ở các văn bản mới ban hành thậm chí còn thêm thủ tục, gây gặp khó, phiền phức hơn cho công ty so có trước đây. “Ví dụ như thủ tục dự trù tờ khai theo Thông tư 39/2018/TT-BTC tăng thêm và gây tốn kém thời gian hơn cho công ty”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn chứng.

Nghị quyết 19 đề nghị 12 bộ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ về cải cách làm việc quản lý, kiểm tra chuyên ngành, trong đây có nội dung cắt giảm 50% danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, trong quý 3, chỉ có 3 bộ (gồm Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải) báo cáo về nội dung này.

Bộ Công Thương mới chỉ nêu phương án chuyển 402/702 mặt hàng từ kiểm tra GĐ trước thông quan sang sau thông quan, không phải kết quả cắt giảm danh mục. Hơn nữa, Bộ nêu phương án từ quý 1/2018, nhưng đến nay, chưa có tài liệu về việc Bộ Công Thương đã thực hiện phương án này chưa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có động thái tích cực trong việc đề xuất các biện pháp thống nhất 1 đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối có sản phẩm, hàng hóa chịu sự kiểm tra của nhiều đơn vị thuộc Bộ hoặc của nhiều bộ. Tuy nhiên, theo phân tích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc thực hiện nhiệm vụ cắt giảm 50% danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành của Bộ chưa đạt đề nghị.

“Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 7.698 dòng hàng, và Bộ xác định danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trước thông quan là 1.675 dòng hàng. Theo báo cáo của Bộ thì mật độ cắt giảm 78,2%. Tuy vậy, con số này chưa chính xác; 78,2% không phải là mật độ cắt giảm mà là chuyển từ GĐ trước thông quan sang GĐ sau thông quan”, báo cáo nhận định.

Tóm lại, có các kết quả về rà soát, cắt giảm danh mục hàng hoá kiểm tra chuyên ngành như được báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng chưa có nhiều chuyển biến trong quý 3/2018.

“Kết quả rõ ràng được ghi nhận là Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong khi đây, đa số các bộ đang thực hiện ở GĐ đề xuất phương án, chưa hiện thực hóa bằng việc thi công, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, kết quả còn thấp so có đề nghị của Chính phủ”, Bộ này khẳng định.

Góc khuất cắt giảm điều kiện kinh doanh

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: