Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Hầu hết vẫn đang rà soát, xem xét

Tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành chưa đạt mật độ theo đề nghị chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng... Tổ công tác của

Nhiều luồng ý kiến xung quanh đề xuất điều chỉnh thuế giá trị gia tăng
Việt Nam đã sẵn sàng cho sự kiện đối ngoại đặc biệt
Doanh nghiệp Nga đầu tư gần 1 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam

Tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành chưa đạt mật độ theo đề nghị chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng…

Tổ công tác của Thủ tướng vừa có báo cáo Chính phủ về tình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao và kết quả kiểm tra tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đây, từ đầu năm tới ngày 30/6, có tổng số 12.295 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao 1 vài bộ, cơ quan, địa phương. Trong đây, có 5.058 nhiệm vụ đã đã đi vào vận hành, 7.237 nhiệm vụ chưa đã đi vào vận hành, gồm 7.098 nhiệm vụ trong hạn và 139 nhiệm vụ quá hạn, chiếm 2,6%, giảm 0,2% so có cộng kỳ năm trước.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổ công tác đã tiến hành 11 cuộc kiểm tra. Trong đây, có 4 cuộc kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và việc thực hiện 1 vài biện pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của năm 2018 ở 3 Bộ, địa phương và 1 tổng công ty nhà nước.

Tổ cũng có 7 cuộc kiểm tra chuyên đề đối có 16 Bộ, cơ quan trong việc cải 1 vàih, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành kiểm tra chuyên ngành đối có hàng hóa xuất nhập và việc rà soát, dễ làm, cắt giảm 1 vài điều kiện kinh doanh còn chồng chéo, bất hợp lý, không cần thiết, gây cản trở đến vận hành kinh doanh, gia nhập phân khúc của công ty.

Trên cơ sở 1 vài kiến nghị của Tổ công tác, Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo đề nghị 1 vài bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện ngay 1 số nhiệm vụ để khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, bất cập liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương và tháo gỡ gặp khó, vướng mắc liên quan quan đến cơ chế, chính sách bán hàng nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và công ty mà Tổ công tác đã kiến nghị.

Qua 1 vài cuộc kiểm tra, nhiều bất cập, tồn ở về kiểm tra chuyên ngành đối có hàng hóa xuất nhập khẩu đã được khắc phục. Cụ thể như đẩy mạnh tiến hành quản lý rủi ro, chuyển mạnh sang hậu kiểm, Bộ Y tế đã chuyển sang hậu kiểm 95% danh mục hàng hóa thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chuyển 279/299 – 93,3% danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sang hậu kiểm…).

Cùng có đây, đã giảm căn bản danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo. Đẩy mạnh công nhận lẫn nhau, xã hội hóa công tác kiểm tra, kiểm nghiệm. Hầu hết 1 vài Bộ đã thi công được phương án dễ làm, cắt giảm 1 vài điều kiện kinh doanh còn chồng chéo, bất hợp lý, không cần thiết và đang khẩn trương thi công Nghị định sửa nhiều Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh, có mật độ dễ làm, cắt giảm đạt từ 43% – 55,1%.

Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị số 08/2018/NĐ-CP, theo đây 675 điều kiện đã được cắt giảm. Các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa nhiều Nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh đạt từ 53 – 55%…

Tuy nhiên, Tổ công tác cho biết, nhiều bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra chưa có biện pháp tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ giao, nhất là 1 vài Bộ quản lý, kiểm tra chuyên ngành (13 Bộ) đối có hàng hóa xuất nhập khẩu và 1 vài Bộ, cơ quan (16 Bộ, cơ quan) có ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Sau nhiều cuộc kiểm tra chuyên đề về kiểm tra chuyên ngành có nhiệm vụ giao cụ thể nhưng đến nay, nhiều hạn chế, bất cập liên quan đến vận hành kiểm tra chuyên ngành chưa được 1 vài Bộ khắc phục triệt để. Tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành chưa đạt mật độ theo đề nghị chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Mới có 4 Bộ đạt chỉ tiêu cắt giảm từ 50% trở lên gồm: Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

Một số danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành cắt giảm, dễ làm hóa còn có tính gộp cơ học để giảm về số lượng nhưng thực chất vẫn phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành; còn danh mục hàng hóa đã ban hành nhưng chưa có mã số HS; 1 số nhóm hàng hóa phải ban hành quy chuẩn, nguyên tắc nhưng chưa ban hành quy chuẩn, nguyên tắc. Còn hiện trạng “điện tử nửa vời” trong việc thực hiện 1 vài thủ tục kiểm tra chuyên ngành…

Việc rà soát, dễ làm, cắt giảm 1 vài điều kiện kinh doanh triển khai chậm, 1 số Bộ chưa tích cực. Hầu hết 1 vài Bộ đang trong quá trình rà soát, đề xuất phương án. Trong phương án đề xuất dễ làm hóa, cắt giảm, 1 số Bộ chưa đạt mật độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng là 50%. Cá biệt có Bộ chưa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án dễ làm, cắt giảm điều kiện kinh doanh và danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành…

Theo Tổ công tác, việc kiểm tra mới chỉ dừng lại ở mức độ kiểm tra theo đầu việc, công đoạn giao, chưa kiểm tra, phân tích chất lượng, kết quả thực hiện theo đề nghị đề ra. Vì vậy, có hiện trạng thực hiện nhiệm vụ giao có tính đối phó, nhất là khi Tổ công tác dự trù tiến hành kiểm tra.

Doanh nghiệp vẫn “khổ sở” vì kiểm tra chuyên ngành

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: