Chỉ có 0,59% công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Trong tổng số 284.668 công chức chỉ có 1.690 người, chiếm 0,59% không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ... Đó là con số được nêu ở báo cáo của Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Tăng trưởng kinh tế không dựa vào dầu thô, tín dụng!
PGS. TS Vũ Minh Khương: 6 “từ khoá” của Trung Quốc và bài học giữ người tài cho Việt Nam
Sếp VEAM bất ngờ đi nước ngoài dù chưa được Bộ Công Thương cho phép

Trong tổng số 284.668 công chức chỉ có 1.690 người, chiếm 0,59% không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ…

Đó là con số được nêu ở báo cáo của Bộ Nội vụ gửi các vị đại biểu Quốc hội, về thực hiện các nghị quyết sau chất vấn, giám sát của Quốc hội.

Còn lúng túng

Theo báo cáo, tính đến ngày 22/4/2019, Bộ Nội vụ đã nhận và tổng hợp số liệu báo cáo kết quả phân tích, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 19/33 bộ, ngành ở Trung ương và 45/63 địa phương.

Kết quả tổng hợp, đối có công chức, trong tổng số 284.668 người, được phân tích đã đi vào hoạt động hoàn hảo nhiệm vụ 76.695 người, chiếm mật độ 26,94%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ có 197.377 người, chiếm mật độ 69,34%. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 6.732 người, chiếm mật độ 2,36%.

Không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ chỉ có 1.690 người, chiếm mật độ 0,59%.

Đối có viên chức, trong tổng số 1.104.393 người thì chỉ có 4.244 người không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ, chiếm mật độ 0,38%.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng cho biết, tính đến ngày 15/10/2018, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 40.500 người (năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người; năm 2018: 10.139 người).

Công tác quản lý công chức, viên chức, theo phân tích của Bộ Nội vụ, đã đổi mới nhưng chưa cung cấp đề nghị, công tác quy hoạch, luân chuyển chưa tốt, củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ, công chức và tuyển dụng công chức chưa được như mong muốn, còn có các sai phạm trong công tác tuyển dụng ở 1 số bộ, ngành địa phương.

Việc phân tích cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản giải đáp thi hành còn lúng túng, chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong phân tích, phân loại; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Cải cách tiền lương bổng nhiều gặp khó

Liên quan đến chính sách bán hàng tiền lương bổng, báo cáo cho biết, các bộ, cơ quan đang tổng hợp, phân tích hiện trạng chính sách bán hàng tiền lương bổng, chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý qua các GĐ, rà soát văn bản quy định về chính sách bán hàng tiền lương bổng, trên cơ sở đây, đề xuất kiến trúc bảng lương bổng và chế độ phụ cấp theo nội dung cải cách chính sách bán hàng tiền lương bổng ở nghị quyết số 27-NQ/TW.

Từ nay đến cuối năm, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, như điều chỉnh mức lương bổng cơ sở ứng dụng đối có cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7/2019 theo nghị quyết của Quốc hội từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng.

Điều chỉnh mức lương bổng tối thiểu vùng ứng dụng đối có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong khu vực công ty từ ngày 1/1/2020 theo mục tiêu của đề án (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện).

Nhiệm vụ nữa là rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và thi công bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị (Ban Tổ chức Trung ương chủ trì thực hiện). Xây dựng chế độ tiền lương bổng mới báo cáo cấp có thẩm quyền tham khảo theo đúng công đoạn quy định ở nghị quyết số 107/NQ-CP.

Nhìn nhận các hạn chế, Bộ Nội vụ cho rằng, cải cách chính sách bán hàng tiền lương bổng đối có cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều gặp khó. Việc đổi mới cơ chế đối có khu vực sự nghiệp công lập còn chậm, chưa đạt mục tiêu và đề nghị đề ra.

Hệ thống thang, bậc lương bổng còn bình quân, do mức lương bổng theo ngạch, bậc, chức vụ còn thấp nên các cơ quan có thẩm quyền đã mở rộng đối tượng ứng dụng các chế độ phụ cấp đặc biệt ngành nghề, nhưng đã phát sinh bất hợp lý giữa các ngành nghề, Bộ Nội vụ phân tích.

Đề xuất cách tân giờ làm việc: Công chức chỉ ra nhiều điểm bất cập

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: