Chỉ định cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chọn lọc chỉ định 1 vài cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái B

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục mới trong tháng 8
Bình Thuận báo cáo 5 ‘điểm nghẽn’ lên Chủ tịch Quốc hội
Lãnh đạo Cục Hàng không thị sát hoạt động mùa cao điểm Tết tại sân bay

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chọn lọc chỉ định 1 vài cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo nhiệm vụ, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì thực hiện 1 vài nội dung về: Các điều khoản ban đầu và 1 vài định nghĩa chung; thương mại dịch vụ xuyên biên giới; chính sách bán hàng tranh giành; hợp tác và nâng cao năng lực; nâng cao sức tranh giành và thuận lợi hóa làm việc kinh doanh; quy tắc xuất xứ và 1 vài thủ tục chứng nhận xuất xứ; phòng vệ thương mại; nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung 1 vài phương pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật..

Nội dung quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại do Bộ Tài chính chủ trì. Bên cạnh đây, Bộ Tài chính cũng chủ trì 1 vài nội dung liên quan tới thuế, bảo hiểm và chứng khoán…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp có 1 vài Bộ, cơ quan đầu mối cụ thể hóa 1 vài nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tổ chức làm việc của 1 vài cơ quan đầu mối được chỉ định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các 1 vàih tân trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tính liên tục của Hiệp định.

* Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là Hiệp định CPTPP, là 1 hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm 11 nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam.

Hiệp định đã được ký kết ngày 08 tháng 3 năm 2018 ở đô thị San-ti-a-gô, Chi-lê, và chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối có nhóm 6 nước Thứ nhất đã đi vào hoạt động thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mê-hi-cô, Nhật Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa và Ốt-xtrây-lia. Đối có Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019.CPTPP tác động tích cực đến xuất khẩu tôm của Việt Nam

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: