Chính phủ đồng ý thử nghiệm cơ chế sandbox trong mô hình kinh tế chia sẻ

Nhà nước khuyến khích, ưu tiên tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của công ty cung cấp nền móng, đặt công ty vào trọng điểm của hệ thống đổi mới sá

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: TPHCM sẽ thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân
Phó Thủ tướng: Rà soát chính sách về ô tô khi hiệp định ATIGA có hiệu lực
Viện trưởng CIEM: “Doanh nghiệp Việt phải nâng cao năng lực để hưởng lợi từ chiến tranh thương mại”

Nhà nước khuyến khích, ưu tiên tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của công ty cung cấp nền móng, đặt công ty vào trọng điểm của hệ thống đổi mới sáng tạo, hỗ trợ 1 vài công ty công nghệ trong nước phát triển tạo lập 1 vài nền móng số…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 999 phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Đề án có quan điểm là ủng hộ và thích ứng có xu thế phát triển mới của mô hình kinh tế chia sẻ. Việt Nam theo đây không cần thiết phải có 1 vài chính sách bán hàng riêng biệt cho hình thức kinh doanh theo mô hình này do kinh tế chia sẻ không phải là 1 bộ phận tách rời hoặc 1 thành phần kinh tế riêng biệt.

Theo Đề án, Nhà nước khuyến khích, ưu tiên tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của công ty cung cấp nền móng; đặt công ty vào trọng điểm của hệ thống đổi mới sáng tạo. Nhà nước sẽ hỗ trợ 1 vài công ty công nghệ trong nước phát triển tạo lập 1 vài nền móng số, hỗ trợ chuyển đổi số, số hóa ở cấp độ công ty và tất cả nền kinh tế.

Một điểm đáng chú tâm trong đề án là Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách bán hàng mới (dạng sandbox) cho việc triển khai và áp dụng 1 vài công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ. Các mô hình kinh tế chia sẻ trên cơ sở thích hợp có lợi ích và trình độ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, chắc chắn tuân thủ 1 vài cam đoan quốc tế mà Việt Nam đã tham dự cũng được khuyến khích phát triển.

Đề án cũng đưa ra 4 nhóm biện pháp quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ gồm: biện pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ, của người sử dụng dịch vụ, của công ty công nghệ/cung cấp nền móng và 1 vài biện pháp đối có Nhà nước nhằm thi công và phát triển hệ sinh thái cho kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ.

Trong đây, nhóm 1 vài biện pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao năng lực để hiểu rõ trách nhiệm cá nhân và công ty về khai báo tài liệu liên quan đến 1 vài làm việc của kinh tế chia sẻ cho 1 vài cơ quan quản lý Nhà nước, bao gồm 1 vài tài liệu làm việc, nghĩa vụ thuế và 1 vài quy định quản lý chuyên ngành.

Đồng thời thi công cơ chế, chính sách bán hàng cắt giảm rủi ro cho 1 vài nội khu làm việc kinh tế chia sẻ bao gồm cảnh báo sớm cho người cung cấp dịch vụ; giải quyết vấn đề nảy sinh trong kinh tế chia sẻ như vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội; tạo phân khúc cho mọi công dân tham dự vào 1 vài làm việc kinh doanh chia sẻ.

Đối có nhóm biện pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ nhằm nâng cao năng lực hiểu biết và sử dụng dịch vụ kinh tế số, pháp luật về hợp đồng số cho người sử dụng dịch vụ; chắc chắn an toàn lao động và an toàn trong chi trả 1 vài hợp đồng điện tử.

Các bộ, ngành tăng cường phối hợp, chia sẻ tài liệu và dữ liệu có nhau trong công tác điều hành quản lý nhà nước; đồng thời thi công cơ chế chia sẻ tài liệu và dữ liệu giữa 1 vài bộ, ngành có chính quyền 1 vài cấp, 1 vài công ty, 1 vài hiệp hội ngành nghề.

Phó Thủ tướng: Doanh nghiệp phải có lợi ích vật chất như thuế, vốn, tài nguyên… chứ không chỉ là các lời kêu gọi!

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: