Chính sách bảo mật

Chúng tôi là Blog chia sẽ kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu.

Văn bản được đề xuất: Địa chỉ website là: https://ctt.edu.vn.

Bình luận

Văn bản được đề xuất: Khi khách truy cập để lại ý kiến trên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin từ biểu mẫu ý kiến và địa chỉ IP cùng chuỗi User Agent của trình duyệt để giúp phát hiện và ngăn chặn các bình luận spam.

Chúng tôi sử dụng một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) để kiểm tra xem bạn có đang sử dụng dịch vụ Gravatar hay không. Chính sách bảo mật của Gravatar có thể được tìm thấy tại đường dẫn https://automattic.com/privacy/.

Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh tiểu sử của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.

Media

Văn bản được đề xuất: Khi bạn tải ảnh lên trang web, hãy hạn chế sử dụng các tập tin có chứa thông tin vị trí được nhúng (EXIF GPS) trong hình ảnh. Điều này giúp tránh cho những khách truy cập trang web có thể tải xuống và lấy thông tin vị trí của bạn từ các tập tin ảnh trên trang web.

Cookies

Văn bản được đề xuất: Khi tham gia viết bình luận trên trang web, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email và địa chỉ trang web của mình để lưu vào cookie. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian không phải nhập lại thông tin khi viết bình luận trong lần sau. Thông tin trong cookie này sẽ được lưu trữ trong vòng 1 năm.

Khi bạn truy cập vào trang đăng nhập, trình duyệt của bạn sẽ được kiểm tra để xác định liệu bạn cho phép sử dụng cookie hay không. Chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời không chứa thông tin cá nhân để lưu trữ trạng thái này, và cookie này sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Sau khi đăng nhập, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn hiển thị trong cookie. Thông tin đăng nhập sẽ được lưu trữ trong vòng 2 ngày và lựa chọn hiển thị sẽ được lưu trữ trong vòng 1 năm. Nếu bạn chọn tùy chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trữ trong vòng 2 tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản, thông tin đăng nhập sẽ được xóa khỏi cookie.

Khi bạn sửa hoặc cập nhật bài viết, chúng tôi sẽ lưu trữ một cookie bổ sung chứa ID của bài viết mà bạn đã sửa đổi. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ hết hạn trong vòng 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Văn bản được đề xuất: Trang web này có thể chứa nội dung được nhúng từ các trang khác, chẳng hạn như video, hình ảnh, hoặc bài viết. Những nội dung này hoạt động giống như khi bạn truy cập trang gốc.

Tuy nhiên, các trang web này có thể thu thập thông tin của bạn bằng cách sử dụng cookie và các trình theo dõi của bên thứ ba, để giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó. Việc này có thể bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng, đặc biệt là nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Văn bản được đề xuất: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Văn bản được đề xuất: Thông tin bình luận và siêu dữ liệu liên quan sẽ được lưu trữ vô thời hạn nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để tự động phê duyệt các bình luận và cập nhật trang web của chúng tôi.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của họ trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng đều có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (ngoại trừ tên người dùng không thể được thay đổi). Quản trị viên trang web cũng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin này để đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng được giữ an toàn và chính xác.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn đăng ký tài khoản hoặc để lại nhận xét trên trang web này, bạn có quyền yêu cầu nhận một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, bao gồm tất cả các thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi thông tin cá nhân liên quan đến bạn. Tuy nhiên, nếu thông tin đó được yêu cầu giữ lại cho mục đích pháp lý, hành chính hoặc bảo mật, chúng tôi sẽ không thực hiện yêu cầu của bạn.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Văn bản được đề xuất: Hệ thống tự động phát hiện spam có thể được sử dụng để kiểm tra các bình luận của khách hàng chưa đăng ký tài khoản thành viên.

Back to top button