“Chủ nghĩa cá nhân làm con người ta xuống dốc không phanh”

Theo Người, chủ nghĩa cá nhân đó là: Việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì m

Phó Tổng giám đốc Vingroup: Trong 10 năm tới, Vingroup sẽ chuyển đổi và kinh doanh dịch vụ không còn là phần quan trọng nhất
Quảng Ninh năm thứ ba “đo” năng lực cán bộ qua “lá phiếu” của doanh nghiệp
“Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là bước tiến dài của nước ta”

Theo Người, chủ nghĩa cá nhân đó là: Việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”.

Cách đó 50 năm, khi Đảng tròn 39 tuổi và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam cũng bước sang mùa xuân thứ 79, Người đã viết 1 tác phẩm nổi tiếng có tựa đề: “Nâng cao đạo đức một sốh mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” có mục đích làm thông tin học tập cho toàn Đảng.

Chủ nghĩa cá nhân làm con người ta xuống dốc không phanh - Ảnh 1.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo.


50 năm đã trôi qua càng khẳng định “chủ nghĩa cá nhân” khiến cho con người hư hỏng, xuống dốc không phanh. Bởi thế, lấy cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư làm lẽ sống; tăng cường giáo dục toàn Đảng về hoàn hảo cộng sản chủ nghĩa, về các con phố lối, chính sách bán hàng của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên….là một số định hướng để thực hiện theo lời dạy của Bác, nêu cao đạo đức một sốh mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

50 năm trước, trên trang nhất báo Nhân Dân số ra ngày 3/2/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức một sốh mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Lúc đầu khi khởi thảo đề cương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên tác phẩm “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức một sốh mạng”. Người cũng không dùng chữ “chống chủ nghĩa cá nhân” mà chỉ rõ “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Theo Người, chủ nghĩa cá nhân đó là: Việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Ngại gian khổ, gặp khó, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Tham danh, trục lợi, thích vị thế quyền hành. Tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Đáng chú tâm nữa là xa rời quần chúng, xa rời thực ở, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Không có tinh thần gắng sức vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ.v.v. Những thể hiện này làm vượt trội lên nhiệm vụ “xây” và “chống” trong thi công và chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề Người không ngừng nghỉ quan tâm trong công đoạn thi công và rèn luyện Đảng ta.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giảng viên đẳng cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa cá nhân khiến cho con người hư hỏng, khiến cho con người ta xuống dốc không phanh: “Nếu Đảng rơi vào suy thoái, biến chất, đó là nỗi lo lắng lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Đảng cầm quyền. Vậy nên vì nguyên nhân gì mà Bác lại chú trọng chống quan liêu, tham nhũng, sâu xa hơn là chống giặc nội xâm, chống chủ nghĩa cá nhân bởi thế? 1 đảng có trong sạch thì mới vững mạnh được, mà trong sạch đó là điều kiện của đạo đức một sốh mạng”.

50 năm qua, tác phẩm “Nâng cao đạo đức một sốh mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thật sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối có công tác thi công Đảng, công tác cán bộ, là phương châm hành động, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo Người, chống một số thể hiện suy thoái, quét sạch chủ nghĩa cá nhân Đảng phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về hoàn hảo cộng sản chủ nghĩa, về các con phố lối, chính sách bán hàng của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải lấy cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư làm lẽ sống. Đây phải là nền móng cốt lõi để thi công Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì: Giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là phương pháp quan trọng nhất thi công chỉnh đốn Đảng. Trăn trở về người đảng viên nắm giữ chức quyền, giả dụ phai nhạt hoàn hảo, xa dời mục tiêu hoàn hảo, chủ nghĩa cá nhân thì hậu quả sẽ khôn lường. nói:

“Vấn đề hoàn hảo, vấn đề giác ngộ chính trị là điều cực kỳ quan trọng nhất là trong bối cảnh hội nhập giai đoạn này một số mặt trái kinh tế phân khúc, chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, vụ lợi, chạy theo đồng tiền. Hay như Hội nghị Trung ương 4 đã chỉ rõ: ham danh vọng, ham chức tước, ham quyền lực. Những điều đó rất dễ bị tha hóa giả dụ chúng ta không có lập trường, không có bản lĩnh, không trau dồi hoàn hảo chính trị của mình thì rất dễ bị tha hóa” – Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo nói.

Chủ nghĩa cá nhân làm con người ta xuống dốc không phanh - Ảnh 2.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo.


Với nhạy cảm của 1 nhà chính trị, nhà tư tưởng lớn, từ nửa thế kỷ trước, Người đã cảnh tỉnh về chủ nghĩa cá nhân – cái gốc tạo ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 1 bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Điểm đáng chú tâm là, trước đó chủ nghĩa cá nhân thể hiện là sự tham lam ích kỷ, kèn cựa, đố kỵ,… ở 1 số rất ít cán bộ, đảng viên, thì nay đang trở thành lối sống, tạo sự “đồng lần”, “kế tục” trong 1 bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, độc đáo trong số một số người có chức, có quyền. Trước là lợi ích nhỏ có tính thu vén cá nhân, thì nay là lợi ích lớn theo nhóm, trục lợi cho cả nhóm.

Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: mỗi đảng viên phải tự kiểm nghiệm lại mình, giáo dục, rèn luyện, gột rửa chủ nghĩa cá nhân, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt 4 phương pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là một số định hướng để thực hiện theo lời dạy của Bác, nêu cao đạo đức một sốh mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

“Đạo đức, lối sống suy thoái đây chính là “tự diễn biến” chứ không phải diễn biến bằng lời nói mà diễn biến bằng chính hành động khi đảng viên không còn vai trò là người lãnh đạo nữa, không phải là đầu tầu gương mẫu trong cuộc sống, không phải là người tốt nữa thì đây chính là “tự diễn biến”. Rõ ràng làm trong sạch vững mạnh đây chính là phương pháp chống tự diễn biến tận gốc sâu sắc nhất” – ông Nguyễn Viết Chức chia sẻ.

Nhìn lại chặng các con phố 50 năm qua càng thấy tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi công, chỉnh đốn Đảng – “Nâng cao đạo đức một sốh mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cộng lớn lao đối có Đảng. Soi chiếu có một số vấn đề mà Đảng đang đặt ra rất khẩn thiết trong công tác thi công và chỉnh đốn Đảng, càng thấy một số điều Người nêu ra không chỉ có giá trị cảnh báo nghiêm khắc tình hình khi đó mà còn có giá trị cảnh báo cho tình hình giai đoạn này. Đó chính là ý nghĩa thời đại mà mỗi đảng viên cần phải thấm nhuần và luôn luôn có ý thức tuân theo./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: