Cơ chế tài chính mới giúp huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn

Trong năm 2018, ngành tài chính sẽ nỗ lực triển khai tái cơ cấu thu chi ngân sách theo hướng hợp lý hơn, đồng thời, tăng cường tạo thuận lợi cho công

Tài sản không rõ nguồn gốc: Xử lý ra sao?
‘Quy định lạ lùng về thị thực của Việt Nam’
“Không để bài học Grab, Be tiếp diễn trong lĩnh vực truyền hình”

Trong năm 2018, ngành tài chính sẽ nỗ lực triển khai tái cơ cấu thu chi ngân sách theo hướng hợp lý hơn, đồng thời, tăng cường tạo thuận lợi cho công ty. Các chính sách bán hàng tài chính mới, sẽ giúp huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý, công bằng hơn, góp phần chống thất thoát, tham nhũng lãng phí.


Đây là những nội dung chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có Báo điện tử Chính phủ nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Xin Bộ trưởng cho biết những điểm nhấn đặc trưng nhất trong công tác điều hành tài chính-ngân sách năm 2017 của Bộ Tài chính?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Có thể nói năm 2017 tuy còn nhiều gặp khó, thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống, ngành tài chính đã đã đi vào vận hành hoàn hảo và toàn diện nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2017, góp phần quan trọng đã đi vào vận hành thắng lợi những mục tiêu đề ra, đâyng góp vào việc đã đi vào vận hành vượt mức 13 chỉ tiêu Quốc hội giao.

Trước tiên, Bộ Tài chính đã tập trung đã đi vào vận hành thể chế, cải nhữngh hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Công tác thi công thể chế năm 2017 đã được Bộ Tài chính chú trọng thực hiện có dao động 220 văn bản pháp luật được trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, bao gồm: Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); 63 Nghị định của Chính phủ, 11 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 đề án khác; 131 Thông tư…; tập trung vào những cơ chế, chính sách bán hàng, những phương pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN nghiêm ngặt, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công. Công tác cải nhữngh thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được đẩy mạnh, Bộ Tài chính đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ có 47 nhóm nhiệm vụ, 87 phương pháp và 175 sản phẩm đầu ra. Bộ đã rà soát cắt giảm nhiều thủ tục, đẩy mạnh cải nhữngh tiên tiến hóa áp dụng CNTT trong quản lý thuế (có trên 97% nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử được đẩy mạnh). Ngành hải quan cũng được điện tử hoá, tăng cường kết nối công ty, kho bãi, cảng biển thuận lợi hơn. Đây cũng là điểm quan trọng vì Việt Nam là nền kinh tế mở có kim ngạch xuất nhập khẩu gấp dao động 1,7 lần GDP.

Điều này góp phần tạo thuận lợi cho công ty góp phần nâng thứ hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam từ 82/190 nền kinh tế lên thứ hạng 68/190 nền kinh tế (tăng 14 bậc)…

Thứ hai, tôi cho rằng Bộ Tài chính đã điều hành chính sách bán hàng tài khóa chủ động, nghiêm ngặt, tiết kiệm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Về thu ngân sách Nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp nghiêm ngặt có những bộ, ngành và chính quyền địa phương, chú trọng khai thác nguồn thu; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế.

Trong công tác quản lý chi NSNN, Bộ Tài chính đã rà soát, trình cấp có thẩm quyền bổ sung, ban hành những chính sách bán hàng, chế độ chi; tăng cường kiểm soát chi NSNN nghiêm ngặt. Tổng thu cân đối NSNN ước đạt 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 5,9% so dự toán Quốc hội chọn lọc; đáp ứng đầy đủ, kịp thời những nhiệm vụ chi theo dự toán, xử lý nhiệm vụ cấp thiết. Lần Thứ nhất trong 10 năm chỉ tiêu bội chi NSNN được bảo đảm trong phạm vi dự toán Quốc hội chọn lọc, bội chi NSNN năm 2017 giảm 4.000 tỷ đồng so có dự toán, cân đối ngân sách Trung ương và những địa phương cơ bản được chắc chắn.

Thứ ba, ngành tài chính triển khai đồng bộ những phương pháp phát triển phân khúc tài chính và dịch vụ tài chính và quản lý nợ công. Năm 2017 ghi nhận thị trường chứng khoán và bảo hiểm đều có bước phát triển tốt. Ngoài ra, còn có nhiều kết quả về cổ phần hoá (CPH) và thoái vốn công ty Nhà nước (DNNN), triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, phương pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, quản lý giá…

Đã hơn 1 năm qua, kể từ thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, phương pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện Nghị quyết này như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Bám sát nội dung Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, phương pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để chắc chắn nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Bộ Tài chính đã giúp Chính phủ chủ trì soạn thảo, để Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), xác định rõ phạm vi nợ công; thống nhất đầu mối quản lý về nợ công; thu hẹp đối tượng và siết chặt điều kiện cấp bảo lãnh Chính phủ, đối tượng vay lại vốn vay nước ngoài; tăng cường quản lý sử dụng vốn vay lại và vốn vay có bảo lãnh Chính phủ. Ví dụ, giả dụ trước đây vốn ODA thì còn cấp phát nhưng nay sẽ theo phương thức cho vay lại, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn vay của ngân sách địa phương, trên cơ sở tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, minh bạch vận hành vay nợ của địa phương. Bộ Tài chính cũng siết chặt bảo lãnh cho vay, gần như không cấp mới, điều này giúp kéo đỉnh nợ công xuống.

Bộ Tài chính cũng thực hiện tái cơ cấu lại NSNN. Thu cân đối NSNN trong 02 năm 2016-2017 đạt dao động 24,6% GDP; tỉ trọng thu nội địa bình quân đạt trên 80% (so có tỉ trọng thu nội địa bình quân GĐ 2011-2015 là 68%).

Tổng chi ngân sách bám sát dự toán; trong đây cơ cấu chi có sự chuyển dịch đúng hướng, hướng tới thông lệ quốc tế. Cụ thể, chi đầu tư phát triển trong 2 năm 2016-2017 tăng lên bình quân chiếm 26-27% tổng chi NSNN (GĐ 2011-2015, dự toán chi ĐTPT chiếm 18,2%/tổng chi NSNN; thực hiện là 25%/tổng chi NSNN); tỉ trọng chi không ngừng nghỉ giảm đi trong dự toán 2 năm 2016-2017 là 64-65% (GĐ 2011-2015 là 67,8%).

Về cân đối NSNN, tỉ lệ bội chi NSNN tính theo GDP thực ở bình quân 2 năm 2016-2017 là 4,27% (tính theo Luật NSNN năm 2015 và GDP thực ở), trong đây bội chi năm 2017 dao động 3,48% GDP thực hiện.

Về nợ công, thông qua những phương pháp tái cơ cấu, đã kéo dài kỳ hạn nợ (kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm 2017 ước là 13,5 năm, so có kỳ hạn phát hành bình quân năm 2016 là 8,7 năm), nâng kỳ hạn danh mục TPCP đến cuối năm 2017 là 6,7 năm (so có 5,98 năm thời điểm cuối năm 2016); lãi suất giảm; đảo ngược cơ cấu nợ trong nước và ngoài nước, từ cơ cấu nợ trong nước/ngoài nước là 39%/61% năm 2011, chuyển thành 60%/40% năm 2016; phong phú hóa những nhà đầu tư (tỉ trọng nắm giữ trái phiếu của ngân hàng từ dao động 78% cuối năm 2016 xuống còn 54%).

Ước đến 31/12/2017, dư nợ công dao động 61,3%GDP, trong đây nợ chính phủ dao động 51,6% GDP, nợ được Bảo lãnh Chính phủ dao động 9,1% GDP, trong giới hạn quy định.

Bộ Tài chính kỳ vọng rằng có việc triển khai những Nghị quyết này và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51-NQ/CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, phương pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, sẽ là nền móng để đạt được những mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công đã đề ra.

Tuy nhiên, theo tôi để cơ cấu lại NSNN cần khắc phục được những thách thức, trong đây có việc cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng còn chậm, năng suất lao động, năng lực tranh đua chưa cung cấp được đề nghị; còn nhiều rủi ro chưa lường trước được của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, sáp nhập và cổ phần hóa DNNN…

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể liên quan đến thực hiện nhiệm vụ tài chính đi cộng có quản lý tài sản công, có những công cụ chống lợi ích nhóm và tham nhũng mạnh mẽ, Bộ trưởng sẽ ưu tiên những nhiệm vụ nào để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Có thể nói, những chỉ đạo của Thủ tướng ở Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài chính rất sát sao, rất đúng và trúng.

Ví dụ có chỉ đạo của Thủ tướng là phải siết chặt, không để nhóm lợi ích “làm phép” trên tài sản công đúng vào thời điểm ngành tài chính cũng đẩy mạnh triển khai thi công những văn bản giải đáp thi hành Luật Quản lý tài sản công đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Chúng tôi đã soạn thảo và trình Chính phủ ban hành 16 văn bản quy pháp pháp luật giải đáp Luật gồm những Nghị định, Quyết định của Thủ tướng. Cùng có việc ban hành thể chế, chúng tôi triển khai tập huấn toàn quốc cộng những bộ ngành thực hiện việc thanh tra, kiểm tra thực hiện. Chúng tôi cũng quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng tới những cán bộ, đây là Bộ Tài chính không chỉ là nơi quản lý tiền bạc, mà cần có những công cụ tài chính hướng tới chống tham nhũng, lãng phí.

Tôi cho rằng, Bộ Tài chính sẽ là nơi tham mưu chính sách bán hàng tài chính lớn có nguyên tắc là phải khơi thông nguồn lực bố trí sắp xếp chi hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chúng tôi xác định đây nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh tài chính, ngân sách.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Mậu Tuất 2018, thay mặt cho trên 74.000 cán bộ, công chức toàn ngành tài chính, tôi xin gửi lời chúc năm mới thành công tới toàn thể người dân, công ty. Chúng ta hay cũng nhau thành công, cộng nhau nỗ lực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XII và những mục tiêu nhiệm vụ trong nghị quyết Quốc hội và kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm mà Chính phủ đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Ngân hàng cơ cấu lại nguồn vốn

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0