Cơ sở nào để Đà Nẵng đưa ra quyết định hỗ trợ 200 triệu đồng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi?

Ngày 09/7/2018, HĐND TP.Đà Nẵng sẽ họp bàn và tham khảo bản Dự thảo Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lãnh

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp giữ vững ngôi vị “quán quân” PCI
Uống bia đứng thứ 3 châu Á, dân nhậu Việt sẽ phải đóng thuế nhiều hơn cho sở thích của mình!
Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng kịch khung, lên 4.000 đồng/lít

Ngày 09/7/2018, HĐND TP.Đà Nẵng sẽ họp bàn và tham khảo bản Dự thảo Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trẻ do Sở Nội vụ soạn thảo. Mức tiền hỗ trợ 200 triệu đồng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Trung ương đã quy định mức hỗ trợ cán bộ về hưu trước tuổi

Năm 2015, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trung ương đề nghị phải xác định mật độ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 108 về chính sách bán hàng tinh giản biên chế của Chính phủ quy định: Đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức trong biến chế đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối có nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối có nữ.

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế sẽ được trợ cấp 03 tháng tiền thu nhập cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so có quy định về tuổi tối thiểu ở Luật Bảo hiểm xã hội. Tiền thu nhập tháng để tính một vài chế độ trợ cấp được tính bình quân tiền thu nhập tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản.

So sánh có quy định trên, có thể thấy rằng Dự thảo Nghị quyết do Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng đưa ra thích hợp có một vài văn bản đã được ban hành từ trước như: điều kiện ứng dụng đối có nam có độ tuổi trên 55, nữ có độ tuổi trên 50.

Vấn đề đang nhận được sự quan tâm nhất là mức hỗ trợ 200 triệu đồng đối có cán bộ về hưu trước tuổi. Cụ thể: cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và một vài chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng.

Theo Nghị định số 108, mức hỗ trợ về hưu trước tuổi sẽ tùy thuộc vào thu nhập của cán bộ. Hiện ở, mức thu nhập của cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và một vài chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên như sau:

Cơ sở nào để Đà Nẵng đưa ra chọn lọc hỗ trợ 200 triệu đồng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi? - Ảnh 1.

Giả sử hỗ trợ về hưu sớm 5 năm đối có người đang giữ chức danh Phó Bí thư – Chủ tịch UBND. Người này sẽ được nhận hỗ trợ 15 tháng thu nhập (3 tháng thu nhập/năm x 5 năm). Số tiền tương ứng là: 14.090.600 x 3 x 5 = 211.419.000 (đồng)

Như vậy, mức 200 triệu đồng trong Dự thảo Nghị quyết của Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng hoàn toàn thích hợp có các quy định trước đây của Trung ương.

Lấy tiền từ đâu?

Thực tế, từ năm 2015, HĐND TP.Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết về chính sách bán hàng hỗ trợ, khuyến khích của đô thị đối có cán bộ công chức, viên chức. Tháng 12/2016, nội dung Nghị quyết được sửa đổi, nhưng văn bản vẫn chỉ gồm 3 điều có nội dung ngắn gọn, căn cứ Nghị định số 108 của Chính phủ.

Năm 2017, Đề án thi công và tạo nguồn cán bộ trẻ đảm nhiệm một vài chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ chủ chốt đô thị đến năm 2025 và các năm thứ hai được ban hành. Vì vậy, bản dự thảo Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trẻ được Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng dự kiến và trình lên kỳ họp HĐND TP. Đà Nẵng, diễn ra vào ngày 09/7/2018.

Theo Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến Thành ủy, một vài sở ngành, một vài cơ quan,… và dao động 300 người thuộc đối tượng động viên nghỉ hưu, trước khi đã đi vào hoạt động bản dự thảo Nghị quyết.

Những tài liệu liên quan đến nguồn tiền để hỗ trợ cán bộ về hưu trước tuổi chưa được tiết lộ. Nghị quyết ban hành vào một vài năm 2015 và 2016 trước đây quy định, chi phí thực hiện chính sách bán hàng hỗ trợ được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của đô thị.

Theo định mức phân bổ dự toán chi không ngừng nghỉ do Thủ tướng ban hành, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ trình Quốc hội hỗ trợ cho một vài địa phương theo khả năng cân đối của ngân sách trung ương trong trường hợp có phát sinh nhiệm vụ độc đáo về an ninh, quốc phòng. Vì vậy, sẽ không có khả năng ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách TP. Đà Nẵng trong việc hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, địa phương sẽ phải xin ý kiến của một vài bộ ngành trước khi thực hiện phương án hỗ trợ tài chính cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi. Trong đây bao gồm Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. Những cơ quan này sẽ tham dự tìm hiểu để đưa ra chính sách bán hàng thích hợp, hài hòa.

Đà Nẵng hỗ trợ đến 200 triệu đồng cho người tự thôi việc

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: