Đẩy nhanh giảm giá một số mặt hàng thiết yếu

Về điều hành giá 1 số mặt hàng thiết yếu, trên cơ sở một số kịch bản điều hành giá đã được thống nhất, một số Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát

Dự án muối mỏ Kali đắp chiếu: Thanh tra Chính phủ nói gì?
Sản phẩm điện tử, máy tính “Made in Vietnam” xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc
Sức ép cạnh tranh từ CPTPP

Về điều hành giá 1 số mặt hàng thiết yếu, trên cơ sở một số kịch bản điều hành giá đã được thống nhất, một số Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát để đẩy nhanh thực hiện giảm giá một số mặt hàng có khả năng giảm giá (như dịch vụ sử dụng đường bộ BOT, thuốc chữa bệnh cho người, vật tư y tế).

Ban Chỉ đạo điều hành giá đã có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá ở cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 10/7/2018.

Thông báo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2018, một số Bộ, ngành, địa phương tiếp tục có sự nỗ lực cao trong công tác điều hành giá góp phần kiểm soát lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2018 tăng 2,22% so có tháng 12 năm 2017, bình quân 6 tháng đầu năm so có cộng kỳ năm 2017 tăng 3,29%. Diễn biến CPI trong 6 tháng đầu năm tuy có xu hướng tăng trong tháng 5 và tháng 6 nhưng về căn bản vẫn hoàn toàn nằm trong một số kịch bản dự đoán của Ban Chỉ đạo và một số Bộ, ngành; một số yếu tố gây tăng giá trong hai tháng gần đây chủ yếu xuất phát từ tác động của 1 số yếu tố căng thẳng về chính trị, thương mại và tài chính trên địa cầu và 1 số yếu tố phân khúc trong nước lên mặt bằng giá và đều đã được tính toán, dự đoán trước, hầu như không có yếu tố tăng giá do tác động từ chính sách bán hàng, điều hành vĩ mô hoặc xuất phát từ công tác điều hành giá của Chính phủ.

Bộ Tài chính đã có sự phối hợp nghiêm ngặt có Tổng cục Thống kê, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và một số Bộ, ngành để đưa ra một số dự đoán, kịch bản sát có thực ở cho từng tháng, từng GĐ; Công tác điều hành giá đã được một số Bộ, ngành thực hiện tích cực, chủ động tuân thủ đúng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá. Tuy nhiên, một số Bộ quản lý chuyên ngành cần chủ động hơn trong việc phối hợp nắm bắt, cung cấp tài liệu, cập nhật tình hình giá một số loại hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý, trong đây tăng cường, nâng cao Bên cạnh đây năng lực về công tác tổng hợp, phân tích, dự đoán để kịp thời có kịch bản điều hành giá chủ động, phù hợp trong trường hợp có các biến động bất thường trình Ban Chỉ đạo tham khảo, chọn lọc.

Từ nay đến cuối năm 2018, mặc dù công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu nhiều sức ép do giá 1 số mặt hàng trên phân khúc địa cầu dự đoán tiếp tục có khả năng tăng cao gây sức ép lên mặt bằng giá trong nước qua kênh xuất nhập khẩu nhưng Chính phủ vẫn đặt 1 trong một số mục tiêu ưu tiên danh tiếng là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đây, quyết tâm thực hiện kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2018 ở mức dưới 4% để góp phần hỗ trợ tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt một số phương pháp điều hành giá đã đề ra từ đầu năm ở Thông báo số 259/TB-BCĐĐHG ngày 30/3/2018 và Thông báo số 403/TB-BCĐĐHG ngày 22/6/2018 của Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá về điều hành chính sách bán hàng tiền tệ, tài khóa; điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu; về rà soát đã đi vào hoạt động một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý giá chuyên ngành.

Thực hiện đồng bộ một số phương pháp để ổn định tỷ giá

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách bán hàng tiền tệ linh hoạt, thận trọng. Điều tiết tốt lượng tiền trong di chuyển, chắc chắn thanh khoản thông suốt. Thực hiện đồng bộ một số phương pháp để ổn định tỷ giá, điều hành lạm phát căn bản năm 2018 dao động 1,6%.

Về điều hành giá 1 số mặt hàng thiết yếu, trên cơ sở một số kịch bản điều hành giá đã được thống nhất, một số Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát để đẩy nhanh thực hiện giảm giá một số mặt hàng có khả năng giảm giá (như dịch vụ sử dụng đường bộ BOT, thuốc chữa bệnh cho người, vật tư y tế); đối có một số mặt hàng giá phân khúc có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, cần rà soát, phân tích kỹ về cung cầu phân khúc, tăng cường công tác dự đoán để kịp thời có một số phương pháp điều hành phù hợp.

Cụ thể đối có mặt hàng nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có phương pháp cụ thể để bình ổn giá mặt hàng thịt lợn; tổ chức triển khai thực hiện ngay việc rà soát để cập nhật tài liệu, nắm bắt hiện trạng số lượng đàn lợn, tổng lượng cung thịt lợn, trên cơ sở đây có kịch bản và đề xuất phương pháp điều hành cung cầu cụ thể báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo. Đối có một số mặt hàng nông sản khác, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến phân khúc, kiểm soát nghiêm ngặt cung cầu, tăng cường công tác dự đoán để có ứng phó kịp thời có một số biến động bất thường từ phân khúc cũng như tình hình thiên tai, bão lụt có thể xảy ra.

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp có Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, trích lập và sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá linh hoạt có liều lượng phù hợp; trường hợp có biến động lớn về giá xăng dầu cần phải tính đến việc tạm không trích quỹ trong 1 thời gian để góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước. Bộ Tài chính căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng ở Công văn số 6068/VPCP-KTTH ngày 27/6/2018 của Văn phòng Chính phủ để đẩy nhanh công đoạn thi công, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Thuế tiêu thụ độc đáo và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế tiêu thụ độc đáo.

Kiểm soát nghiêm ngặt giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối có một số dự án BOT

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát một số giá thành liên quan đến hoạt động và khai thác để thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối có một số dự án BOT. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ động nắm bắt tài liệu, tính toán đăng ký công đoạn tăng giá của địa phương, phân bổ và kiểm soát mức độ tăng giá dịch vụ giáo dục cho phù hợp. Các dịch vụ công do nhà nước định giá khác cần tham khảo, tính toán kỹ kịch bản điều hành, hạn chế việc điều chỉnh giá trong tháng 9 là thời điểm diễn ra năm học mới.

Trước mắt trong năm 2018 chưa thi công phương án điều chỉnh giá thành quản lý (bước 3) trong giá dịch vụ khám chữa bệnh. Bộ Y tế phối hợp có Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức triển khai Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa một số trung tâm y tế cộng hạng trên toàn quốc và giải đáp áp dụng, chi trả giá thành khám bệnh, chữa bệnh trong 1 số trường hợp. Đồng thời tiếp tục rà soát, có kế hoạch sửa đổi toàn diện theo công đoạn giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo hướng rút gọn danh mục dịch vụ, hài hòa lợi ích của người tham dự bảo hiểm y tế, cơ sở y tế và khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Giao Bộ Tài chính chủ trì làm việc có Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để rà soát một số bất cập trong quá trình triển khai Thông tư số 15/2018/TT-BYT, tổng hợp một số phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Bộ Y tế cần rút bí kíp trong việc chậm triển khai công tác đấu thầu thuốc năm 2018; khẩn trương đã đi vào hoạt động một số thủ tục để triển khai đấu thầu thuốc tập trung theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đã đi vào hoạt động trong năm 2018; đồng thời dự trù kế hoạch để có cơ sở triển khai thực hiện đấu thầu thuốc năm 2019. Thực hiện thí điểm đấu thầu tập trung đối có vật tư y tế ở tuyến trung tâm y tế trung ương do Bộ Y tế tổ chức; Hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục, quy trình để áp dụng đàm phán giá thuốc. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp có Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về nội dung thí điểm thực hiện đấu thầu tập trung đối có vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện để Chính phủ thông qua Nghị quyết ở phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018.

Đối có một số mặt hàng thuộc thẩm quyền định giá của địa phương, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân một số tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương chú trọng rà soát một số yếu tố giá thành, phân tích kỹ tác động lên mặt bằng giá ở địa phương nói riêng và mặt bằng giá cả nước nhìn chung, tránh tăng khi chưa có đủ một số điều kiện phù hợp.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp có một số Bộ, ngành và một số cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông, chắc chắn kịp thời, minh bạch tài liệu về giá. Các Bộ, ngành căn cứ công dụng, nhiệm vụ được giao chủ động, kịp thời cung cấp tài liệu khách quan, toàn diện, chính xác cho một số cơ quan báo chí về công tác điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát kỳ vọng.

Vẫn còn hiện trạng 2-3 bộ ‘soi’ 1 mặt hàng

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: