Đề xuất 7 biện pháp xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng, giảm thiệt hại cho Nhà nước

Việc xử lý rủi ro được thực hiện theo hướng giảm thiệt hại tối đa cho Nhà nước và gắn trách nhiệm của Quỹ bảo lãnh tín dụng và 1 số bên liên quan tro

Ngân hàng lớn chạy đua thoái vốn sở hữu chéo
Ngân hàng phải chịu toàn bộ rủi ro các vụ giả mạo thẻ
VIB giới thiệu website ngân hàng số hoàn toàn mới

Việc xử lý rủi ro được thực hiện theo hướng giảm thiệt hại tối đa cho Nhà nước và gắn trách nhiệm của Quỹ bảo lãnh tín dụng và 1 số bên liên quan trong việc thu hồi khoản nợi thay. Lựa chọn phương pháp xử lý rủi ro nào sẽ căn cứ theo khả năng gây mất vốn nhà nước của từng phương pháp đây.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư giải đáp cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho công ty nhỏ và vừa.

Theo dự thảo, 1 số trường hợp được tham khảo xử lý rủi ro là: Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra; bạn bị phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành; Nhà nước 1 sốh tân chính sách phân phối hàng làm ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành sản xuất kinh doanh của bạn; bạn gặp rủi ro do lý do khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành sản xuất kinh doanh, dẫn đến bạn không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ ép buộc đã ký.

Các phương pháp xử lý rủi ro bao gồm: Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; gia hạn nợ; khoanh nợ; xoá nợ lãi; xoá nợ gốc; xử lý tài sản bảo đảm; phân phối nợ.

Về thẩm quyền xử lý rủi ro, dự thảo nêu rõ, trên cơ sở báo cáo của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham khảo, chọn lọc 1 số phương pháp xử lý rủi ro theo quy định ở Thông tư này như sau: Xóa nợ lãi; xoá nợ gốc; phân phối nợ trong trường hợp giá phân phối nợ thấp hơn giá trị sổ sách của khoản nợ.

Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng tham khảo, chọn lọc 1 số phương pháp xử lý rủi ro theo quy định ở Thông tư này như sau: Khoanh nợ; xử lý tài sản bảo đảm; phân phối nợ có giá phân phối bằng hoặc cao hơn giá trị sổ sách của khoản nợ.

Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng tham khảo, chọn lọc 1 số phương pháp xử lý rủi ro theo quy định ở Thông tư này như sau: Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; gia hạn nợ.

Dự thảo cũng quy định: Việc xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo hướng giảm thiệt hại tối đa cho nhà nước và gắn trách nhiệm của Quỹ bảo lãnh tín dụng và 1 số bên liên quan trong việc thu hồi khoản trả nợ thay.

Việc chọn lọc phương pháp xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo qui định căn cứ ở khả năng gây mất vốn nhà nước của từng phương pháp; phương pháp nào không gây mất vốn hoặc ít gây mất vốn nhà nước thì được cân nhắc thực hiện trước.

Một khoản nhận nợ ép buộc có thể được tiến hành 1 hoặc đồng thời nhiều phương pháp xử lý rủi ro theo quy định ở Thông tư này.

Quỹ bảo lãnh tín dụng: Cầu dẫn vốn đang tắc

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: