Đề xuất mở rộng đối tượng nhập khẩu hàng phục vụ in, đúc tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Na

Đồng tiền nào đã tăng giá mạnh nhất so với VND?
Ngân hàng Quốc dân sẽ bổ sung thêm lãnh đạo trong ĐHĐCĐ sắp tới
USD “chợ đen” liên tục lập đỉnh mới, nỗi lo tỷ giá vẫn chưa dứt

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải đáp làm việc nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, trong thời gian tới, để cung cấp nhu cầu in tiền của NHNN, NHNN có chủ trươngmở rộng đối tượng nhập khẩu hàng hóa phục vụ làm việc in, đúc tiền không chỉ có đơn vị là công ty trực thuộc NHNN. Do vậy, dự thảo Thông tư sửa đổi đối tượng chỉ định nhập khẩu là“cơ sở in, đúc tiền” để chắc chắn căn cứ pháp lý cho công ty trong việc tổ chức thực hiện.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 9 về căn cứ và thủ tục nhập khẩu.

Theo quy định ở Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, NHNN cấp Giấy ủy nhiệm từng lần cho Nhà máy in tiền Quốc gia để tổ chức tiếp nhận từng lô hàng nhập khẩu (trong cộng 1 hợp đồng). Tuy nhiên việc cấp Giấy ủy nhiệm từng lần ảnh hưởng đến công đoạn làm thủ tục hải quan, dẫn đến tăng lên kinh phí lưu kho, lưu bãi…

Từ một vài nguyên do trên, Cục Phát hành và Kho quỹ đề xuất sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-NHNN theo hướng NHNN xác nhận việc tiếp nhận hàng đặc thù cho công ty theo từng Hợp đồng nhập khẩu và bổ sung trường hợp tiếp nhận lô hàng nhập khẩu được cho, tặngthông qua Biên bản làm việc, Thư mời thảo luận, hợp tác hoặc một vài hình thức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam (Khoản 3 Điều 9 dự thảo Thông tư) để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc tổ chức tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu.

Nhà máy in tiền Quốc gia báo lãi kỷ lục trong năm 2016

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0