Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉ

MobiFone có tân Chủ tịch
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Bảo FDI “sai” thì cứ tưởng tượng như chúng ta nhìn đứa con của mình!
Rút giấy phép doanh nghiệp nợ thuế: Lợi bất cập hại

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh).

Theo điều chỉnh, đến năm 2020, ngành than đầu tư thi công mới 1 số nhà máy sàng tuyển than như: Vàng Danh 2 công suất dao động 2,0 triệu tấn/năm; Khe Thần công suất dao động 2,5 triệu tấn/năm; Trung tâm chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai công suất dao động 5,0 triệu tấn/năm (thi công mới modul 1 công suất 2,5 triệu tấn/năm ở Phường Hà Khánh và duy trì nhà máy tuyển Nam Cầu Trắng đến hết năm 2018; sau năm 2018 lưu thông nhà máy tuyển Nam Cầu Trắng về địa điểm Trung tâm chế biến và Kho than tập trung đã thi công để lắp đặt thành modul 2 công suất 2,5 triệu tấn/năm); Khe Chàm công suất dao động 7,0 triệu tấn/năm; Lép Mỹ công suất dao động 4,0 triệu tấn/năm.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt điều chỉnh tọa độ ranh giới khép góc 1 số đề án đầu tư thăm dò tài nguyên than như: Đề án thăm dò mỏ Đông Triều – Phả Lại (I, II, III, IV); Đề án thăm dò mỏ Núi Hồng.

Điều chỉnh danh mục 1 số dự án mỏ Vàng Danh; mỏ Nam Mẫu; mỏ Suối Lại; mỏ Cọc Sáu; mỏ Đèo Nai; mỏ Lộ Trí; mỏ Mông Dương.

Đồng thời, điều chỉnh danh mục 1 số dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển ngành Than; bổ sung danh mục 1 số dự án duy trì sản xuất; bổ sung tọa độ ranh giới khép góc 1 số dự án duy trì sản xuất…

Trước đây, ở Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 có mục tiêu thi công ngành than Việt Nam trở thành ngành công nghiệp phát triển; có sức tranh giành cao; có trình độ công nghệ hiện đại so có khu vực ở toàn bộ 1 số khâu thăm dò, khai thác, sàng tuyển, chế biến, sử dụng than; cung cấp đủ than cho nhu cầu sử dụng trong nước, đặc thù là than cho sản xuất điện.

Ngành than đối mặt có các dự án đầu tư thua lỗ

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0