Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương bổng và lương bổng tháng đã đâyng BHXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2019. Tiền lương

Chính phủ đồng ý thử nghiệm cơ chế sandbox trong mô hình kinh tế chia sẻ
Câu chuyện về những công nghệ thay đổi cuộc đời hàng trăm nghìn người
Báo quốc tế viết gì về VinFast?

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương bổng và lương bổng tháng đã đâyng BHXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

Tiền lương bổng tháng đã đâyng bảo hiểm xã hội đối có đối tượng điều chỉnh tiền lương bổng đã đâyng bảo hiểm xã hội theo quy định ở Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương bổng do Nhà nước quy định bắt đầu tham dự bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Người lao động đâyng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương bổng do người sử dụng lao động chọn lọc, hưởng lương bổng hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Công thức tính như sau:

Tiền lương bổng tháng đâyng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương bổng tháng đâyng bảo hiểm xã hội của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương bổng đã đâyng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đây, mức điều chỉnh tiền lương bổng đã đâyng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Điều chỉnh tiền lương bổng và lương bổng tháng đã đâyng BHXH - Ảnh 1.

Đối có người lao động vừa có thời gian đâyng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương bổng do Nhà nước quy định vừa có thời gian đâyng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương bổng do người sử dụng lao động chọn lọc thì tiền lương bổng tháng đâyng bảo hiểm xã hội đối có người lao động bắt đầu tham dự bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương bổng do Nhà nước quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi và tiền lương bổng tháng đã đâyng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương bổng do người sử dụng lao động chọn lọc được điều chỉnh theo quy định ở Khoản 1 Điều này.

Điều chỉnh lương bổng tháng đã đâyng bảo hiểm xã hội đối có người lao động vừa có thời gian đâyng bảo hiểm xã hội ép buộc vừa có thời gian đâyng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì lương bổng tháng đã đâyng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định ở Khoản 1 Điều này, tiền lương bổng tháng đã đâyng bảo hiểm xã hội ép buộc được điều chỉnh theo quy định ở Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư này. Mức bình quân tiền lương bổng và lương bổng tháng đã đâyng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương bổng hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định ở Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Đối tượng điều chỉnh lương bổng tháng đã đâyng bảo hiểm xã hội theo quy định ở Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham dự bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương bổng hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Công thức tính như sau:

Thu nhập tháng đâyng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng lương bổng tháng đâyng bảo hiểm xã hội của từng năm

x

Mức điều chỉnh lương bổng tháng đã đâyng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đây, mức điều chỉnh lương bổng tháng đã đâyng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Điều chỉnh tiền lương bổng và lương bổng tháng đã đâyng BHXH - Ảnh 2.
Chính sách về Lao động, Tiền lương bổng, BHXH có hiệu lực từ tháng 2/2019

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: