Điểu khoản sử dụng

Điều 1: Quy định chung

Khi truy cập vào trang web ctt.edu.vn, người dùng phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản sử dụng được quy định. Trang web này được thiết kế để hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin về giáo dục và tuyển sinh. Tuy nhiên, để sử dụng trang web này, bạn cần đồng ý không sử dụng trang web để phổ biến thông tin sai lệch, đồi trụy hoặc có tính chất phản động, xâm phạm quyền riêng tư và danh dự của người khác. Ngoài ra, bạn cần tuân thủ các quy định liên quan đến pháp luật và các quy định khác được quy định trên trang web. ctt.edu.vn sẽ luôn cố gắng cung cấp cho người dùng những thông tin hữu ích và chính xác nhất.

Điều 2: Quy Định Về Bản Quyền

Trang web ctt.edu.vn hoàn toàn tuân thủ các quy định về bản quyền, đảm bảo rằng tất cả thông tin, tài liệu và tài nguyên được cung cấp trên trang web này đều là tài sản của trang web và được bảo vệ bởi luật pháp về bản quyền. Vì vậy, bạn cần lưu ý rằng không được sao chép, tái bản, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản nào trên trang web này mà không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Chúng tôi luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và hy vọng bạn cũng sẽ làm điều đó khi sử dụng trang web ctt.edu.vn.

Điều 3: Quy Định Về Sử Dụng Tài Liệu Trên Trang Web

Các tài liệu có trên trang web CTT được cung cấp với mục đích giáo dục và nghiên cứu. Người dùng có thể sử dụng các tài liệu này để đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc trong các hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên, việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu này cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích khác mà không được phép trước bởi trang web CTT là không được chấp thuận.

Điều 4: Quy Định Về Vi Phạm Điều Khoản

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản sử dụng của trang web CTT, bạn sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng như bị hạn chế quyền truy cập hoặc tài khoản của bạn có thể bị xóa bỏ. Ngoài ra, trang web cũng có thể tiếp tục hành động bằng cách báo cáo cho các cơ quan chức năng nếu bạn vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền hoặc các quy định khác về việc sử dụng trang web.

Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn cần giải đáp bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các điều khoản sử dụng của trang web CTT, hãy liên hệ với đội ngũ quản trị viên để được hỗ trợ. Các thông tin liên hệ của đội ngũ quản trị viên có thể được tìm thấy trên trang web.

Để tận dụng các tài nguyên hữu ích trên trang web một cách hiệu quả, quan trọng là bạn phải hiểu rõ các điều khoản và quy định sử dụng của trang web. Bằng cách tuân thủ các quy định và điều khoản này, bạn có thể tránh được những rắc rối pháp lý và đảm bảo sự an toàn và bảo mật trong quá trình sử dụng trang web. Trang web https://ctt.edu.vn/ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho giảng viên, cán bộ giáo dục và học viên, và việc sử dụng trang web một cách chính xác sẽ giúp bạn tiếp cận và tận dụng những tài nguyên này một cách tối ưu.

Back to top button