Doanh nghiệp tư nhân sẽ được tiếp cận, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Bộ Kế hoạch đầu tư đang lấy ý kiến đâyng góp về Dự thảo Nghị định về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của

Vốn ngoại FDI vào Việt Nam đang giảm: Có đáng lo?
Sếp VNPT, Viettel, CMC, FPT, DTT, VietnamPost tham gia tổ giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia Chính phủ điện tử
Tại sao tăng trưởng xuất khẩu doanh nghiệp trong nước “vượt mặt” doanh nghiệp FDI gấp nhiều lần?

Bộ Kế hoạch đầu tư đang lấy ý kiến đâyng góp về Dự thảo Nghị định về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 1 vài nhà tài trợ nước ngoài.

Trong đây, đáng chú tâm là đề xuất cho khu vực tư nhân tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Dự thảo nêu rõ 1 vài hình thức tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối có khu vực tư nhân, bao gồm: Tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong khuôn khổ hạn mức tín dụng cho vay đến tổ chức tài chính, tín dụng trong nước để thực hiện 1 vài làm việc thích hợp có điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi và tuân thủ quy trình cho vay của tổ chức tài chính, tín dụng.

Doanh nghiệp tư nhân tham dự có tư 1 vàih 1 bên góp vốn trong 1 vài dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi làm vốn đầu tư của Nhà nước; Vay lại nguồn vốn ODA/Vay ưu đãi qua hệ thống ngân hàng thương mại theo phương thức ngân hàng thương mại chịu rủi ro tín dụng; Tham gia thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ khu vực tư nhân của cơ quan chủ quản.

Về quy trình quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối có chương trình, Bộ Kế hoạch đưa ra 7 bước.

-Vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi

-Xây dựng và chọn lọc đề xuất chương trình, dự án

-Lập, thẩm định, chọn lọc chủ trương đầu tư chương trình, dự án

-Lập, thẩm định, chọn lọc đầu tư chương trình, dự án

-Đàm phán và ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi

-Quản lý thực hiện chương trình, dự án

-Hoàn thành, chuyển giao kết quả thực hiện chương trình, dự án

Công tác vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi được thực hiện thông qua đối thoại chính sách bán hàng phát triển có 1 vài nhà tài trợ nước ngoài căn cứ vào Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm; Chỉ tiêu an toàn nợ công; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm; Chương trình quản lý nợ công 3 năm; Định hướng lôi kéo vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và quy hoạch phát triển của cả nước, của Bộ, ngành, lĩnh vực và của địa phương.

Chuyên gia khen Hà Nội không vay ODA, huy động tư nhân làm đường sắt

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0