Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu HĐND, UBND các địa phương tiếp tục dành 1 phần nguồn vốn thích đáng từ ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay cá

Những dịch vụ nổi bật trên website ngân hàng số VIB
Dù NHNN tuyên bố sẵn sàng bán USD can thiệp thị trường, tỷ giá vẫn không ngừng tăng
Ông Đinh La Thăng: Bị cáo chưa mất trí nhớ, bị cáo đã chỉ đạo thoái vốn tại Oceanbank

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu HĐND, UBND các địa phương tiếp tục dành 1 phần nguồn vốn thích đáng từ ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách bán hàng xã hội trên địa bàn. Tối thiểu mỗi địa phương khó đến mấy cũng phải có 100 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Sáng 23/9, ở trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách bán hàng trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trụ cột quan trọng

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận hiệu quả của tín dụng chính sách bán hàng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, trên cơ sở các nguồn lực huy động được, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai 20 chương trình tín dụng, trong đó tập trung cho các chương trình tín dụng lớn như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay giải quyết việc làm; tín dụng học sinh – sinh viên; tín dụng đối có vùng gặp khó; cho vay hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; tín dụng chính sách bán hàng xã hội chỉ dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số có số dư nợ chiếm tới 98%…

Bên cạnh việc tăng thêm về số lượng, chất lượng tín dụng cũng được tăng lên, đi đúng vào đúng đối tượng. Trong khi nợ xấu của nền kinh tế lớn thì của chương trình tín dụng này, nợ quá hạn chỉ 0,4% và nợ khoanh chỉ 0,33%, hầu như không có nợ xấu.

“Có thể nói Ngân hàng Chính sách xã hội và chính sách bán hàng tín dụng là 1 trụ cột quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Nhờ trụ cột này, GĐ 2015 – 2018, số hộ nghèo giảm rất nhanh, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tín dụng đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thi công nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn có các đề án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chính sách bán hàng tín dụng cho hộ nghèo là chính sách bán hàng được triển khai rộng rãi nhất, cung cấp 1 lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo, tác động trực tiếp và có lại hiệu quả thiết thực, là điểm sáng trong các chính sách bán hàng giảm nghèo. Đây cũng là chính sách bán hàng thi công được mối liên kết tốt giữa Nhà nước – thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội – có các tổ chức đoàn thể và người nghèo, phát huy được tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của người nghèo đối có chính quyền cơ sở qua việc giữ mối điện thoại, giải đáp làm ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của ngân hàng.

Vốn ủy thác còn hạn chế

Điểm ra các lý do của sự thành công, song Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ ra các mặt còn tồn ở, trong đó có việc vốn của địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội còn rất hạn chế, chỉ đạt hơn 14.500 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng nguồn vốn; trong khi đó, riêng Hà Nội là gần 2.873 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh 1.687 tỷ đồng, Bình Dương 1.190 tỷ đồng. Cả nước chỉ có 32/63 tỉnh có mức ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên 100 tỷ đồng.

Từ thực ở trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền có vận hành tín dụng chính sách bán hàng xã hội, coi đó là 1 trong các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, vận hành không ngừng nghỉ của các cấp ủy, các ngành, địa phương; tổ chức huy động tốt các nguồn lực cho tín dụng chính sách bán hàng xã hội, gắn phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, cần nâng cao Bên cạnh đó trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách bán hàng xã hội, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân có công tác này. Tập trung huy động nguồn lực và đã đi vào hoạt động cơ chế chính sách bán hàng nhằm thực hiện có hiệu quả hơn tín dụng chính sách bán hàng từ nay đến năm 2020 và GĐ 2021 – 2025.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng: Cần ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách bán hàng xã hội. Ảnh VGP/Thành Chung

Tập trung vốn ưu đãi vào 1 mối

Đồng thời, tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách bán hàng xã hội có lý do từ ngân sách nhà nước vào 1 đầu mối là Ngân hàng Chính sách xã hội, phân biệt rõ ràng chính sách bán hàng tài khóa và chính sách bán hàng tiền tệ, các vận hành cho vay theo chính sách bán hàng tài khóa này đều phải được cấp bù lãi suất, cấp kinh phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Có cơ chế chính sách bán hàng tiếp tục bố trí riêng danh mục vốn đầu tư trung hạn GĐ 2021 – 2025 cho Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

“Bộ Tài chính tìm hiểu đề xuất hạn mức phát hành trái phiếu Chính phủ, để có mức vốn của nhà nước và có lý do Nhà nước đủ lớn cho Ngân hàng Chính sách xã hội, có cơ chế cho Ngân hàng tự huy động nguồn vốn trong xã hội để tập trung cho hộ mới thoát nghèo và hộ có mức sống trung bình, giải quyết sinh kế, vươn lên làm giàu”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Theo Phó Thủ tướng, cần ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách bán hàng xã hội và bảo đảm vận hành ổn định của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính tới việc sắp tới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển bền vững kinh tế – xã hội các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số khi được Quốc hội thông qua.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động tiếp thu các ý kiến đề xuất để đã đi vào hoạt động chính sách bán hàng như nâng thêm mức cho vay, kéo dài thời gian cho vay đối có hộ mới thoát nghèo, tăng mức cho vay đối có hộ sản xuất và các chương trình nước sạch.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 2.

Ảnh VGP/Thành Chung

Dành phần vốn thích đáng cho người nghèo

Hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương hàng năm sẽ bổ sung thêm ít nhất 600 tỷ đồng cho vay các đối tượng chính sách bán hàng, Phó Thủ tướng yêu cầu HĐND, UBND các địa phương tiếp tục dành 1 phần nguồn vốn thích đáng từ ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách bán hàng xã hội trên địa bàn.

“Tối thiểu mỗi địa phương khó đến mấy cũng phải có 100 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. 16 tỉnh cân đối được ngân sách thì ít nhất phải có 500 tỷ đồng, còn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương có ít nhất 5.000 tỷ đồng, bởi thế mới có nguồn lực để mở rộng đối tượng, kéo dài thời gian và nâng mức cho vay”, Phó Thủ tướng kêu gọi.

Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2020 và GĐ 2021 – 2025, tăng trưởng tín dụng hàng năm của Ngân hàng Chính sách xã hội tối thiểu phải đạt 10%, phấn đấu ở mức 12%. MTTQ mở rộng cuộc vận động Vì người nghèo để huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, công ty, cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách bán hàng xã hội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao năng lực và hiệu quả vận hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, củng cố, nâng cao chất lượng vận hành của Hội đồng quản trị các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao hiệu quả công tác ủy thác có các tổ chức chính trị, xã hội, không để phát sinh nợ đọng, nợ khoanh mới. Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính không để nợ nghĩa vụ của Nhà nước đối có Ngân hàng Chính sách xã hội./.

Giải ngân hơn 539 nghìn tỉ đồng vốn vay lãi suất ưu đãi

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: