Dư nợ thị trường trái phiếu đạt 45% GDP 3 năm tới

Chính phủ đặt mục tiêu dư nợ phân khúc trái phiếu đạt dao động 65% GDP vào năm 2030... Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt công đoạn phát triển phân k

Tại sao NHNN lại muốn giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn?
Eximbank lên tiếng về ảnh hưởng của hai vụ khiếu nại lớn đến hoạt động của ngân hàng
Đề nghị 6-7 năm tù đối với nguyên chủ tịch TrustBank

Chính phủ đặt mục tiêu dư nợ phân khúc trái phiếu đạt dao động 65% GDP vào năm 2030…

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt công đoạn phát triển phân khúc trái phiếu GĐ 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đây, Chính phủ thống nhất phấn đấu đưa dư nợ phân khúc trái phiếu đạt dao động 45% GDP vào năm 2020 và dao động 65% GDP vào năm 2030, trong đây dư nợ phân khúc trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương đạt dao động 38% GDP vào năm 2020 và dao động 45% GDP vào năm 2030, dư nợ phân khúc trái phiếu doanh nghiệp đạt dao động 7% GDP vào năm 2020 và dao động 20% GDP vào năm 2030.

Phấn đấu kỳ hạn bình quân danh mục phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước GĐ 2017 – 2020 đạt 6 – 7 năm; GĐ 2021 – 2030 đạt 7 – 8 năm. Tăng khối lượng chuyển nhượng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương bình quân phiên lên mức 1% dư nợ trái phiếu niêm yết vào năm 2020 và 2% dư nợ trái phiếu niêm yết vào năm 2030; tăng tỷ trọng trái phiếu Chính phủ do một vài doanh nghiệp bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư và một vài tổ chức tài chính phi ngân hàng nắm giữ lên mức 50% năm 2020 và mức 60% vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu trên, trong GĐ 2017 – 2020 sẽ đã đi vào hoạt động khung khổ chính sách bán hàng về phân khúc trái phiếu; phát triển phân khúc sơ cấp, thứ cấp; phát triển và phong phú hóa hệ thống nhà đầu tư; phát triển định chế trung gian và dịch vụ phân khúc…

Cụ thể, về phân khúc sơ cấp, phong phú hóa một vài sản phẩm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương để cung cấp nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư, thiết lập một vài sản phẩm tài chính và các con phố cong lãi suất chuẩn trên phân khúc tài chính; tiếp tục tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo phương thức đấu thầu.

Về phân khúc thứ cấp, cải tiến mô hình tổ chức phân khúc và hệ thống chuyển nhượng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ở Sở Giao dịch chứng khoán thích hợp có tính chất chuyển nhượng thỏa thuận, bảo đảm chế độ báo cáo chuyển nhượng kịp thời, chính xác để thi công các con phố cong lãi suất chuẩn trên phân khúc; tăng cường trách nhiệm của thành viên phân khúc thứ cấp trong công tác báo cáo chuyển nhượng; nghiên cứu kỹ thi công chuyên trang tài liệu về trái phiếu doanh nghiệp ở Sở Giao dịch Chứng khoán để cung cấp tài liệu về tình hình phát hành, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển nhượng thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp.

Kỳ vọng phân khúc trái phiếu năm 2017 nhiều triển vọng tươi sáng

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0