Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi: Con dâu, anh rể cũng phải công bố thông tin

Người có liên quan đến 1 cá nhân được bổ sung thêm con dâu, con rể, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu. Theo dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi phần giải

Tuần giao dịch cuối tháng 10: Rủi ro giảm sâu hiện hữu, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro danh mục
Ocean Group thông tin về việc tình trạng hoạt động của OGC: “Bị khóa”
Vicostone (VCS) trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 100%

Người có liên quan đến 1 cá nhân được bổ sung thêm con dâu, con rể, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Theo dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi phần giải đáp từ ngữ Người có liên quan đã được mở rộng hơn trước rất nhiều. Đáng chú tâm nhất, phần này bổ sung thêm trường hợp là cá nhân và con dâu, con rể, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân này. Công ty và đối tác kinh doanh, bạn lớn của doanh nghiệp đây theo quy định của Chính phủ cũng thuộc đối tượng là người có liên quan.

Như vậy, những đối tượng trên theo dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ nằm trong trường hợp phải ra mắt tài liệu. Theo đây, cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, người nội bộ của doanh nghiệp đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ phải báo cáo và ra mắt tài liệu trước và sau khi thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp đại chúng, doanh nghiệp đầu tư chứng khoán đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng theo giải đáp của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đây, Người có liên quan trong trường hợp là con dâu, con rể, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu sẽ phải chào mua công khai và đăng ký có Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong 1 số trường hợp như chuẩn bị chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đâyng dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp có đạt từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của 1 doanh nghiệp đại chúng, quỹ đâyng.

Những người này cũng phải chào mua công khai nếu nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của 1 doanh nghiệp đại chúng, quỹ đâyng chuẩn bị mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp có đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 1 doanh nghiệp đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đâyng đang lưu hành.

Cuối cộng là trường hợp họ nắm giữ từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 1 doanh nghiệp đại chúng phải mua tiếp số cổ phiếu cộng loại do những cổ đông còn lại nắm giữ trong thời hạn ba mươi (30) ngày theo giá chào mua đã ra mắt, nếu những cổ đông có đề nghị.

Sẽ có nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0