Dự thảo Luật Thuế: Lo ngại khi ngân hàng cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

VCCI cho rằng, dự thảo quy định ngân hàng có trách nhiệm cung cấp tài liệu của bạn cho cơ quan thuế thì có khả năng việc tiến hành sẽ tùy tiện... "Q

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết về ổn định kinh tế vĩ mô
Hàng không dồn dập tăng phí, du lịch “méo mặt”
Báo Anh nói gì về doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam?

VCCI cho rằng, dự thảo quy định ngân hàng có trách nhiệm cung cấp tài liệu của bạn cho cơ quan thuế thì có khả năng việc tiến hành sẽ tùy tiện…

“Quy định này còn chưa bảo đảm tính minh bạch ở chỗ không rõ trong những trường hợp nào thì cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu ngân hàng thương mại cung cấp những tài liệu này và căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước cụ thể là gì?”, VCCI đặt câu hỏi.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có ý kiến góp ý đối có dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) của Bộ Tài chính.

Đáng chú tâm trong bản góp ý của VCCI nhấn mạnh đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc quản lý thuế được quy định ở Điều 29 và Điều 100 của dự thảo.

Theo đó, dự thảo quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp tài liệu tài khoản của bạn là người nộp thuế mở ở ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế. Các tài liệu này bao gồm: tài liệu về mở tài khoản; số tài khoản; nội dung chuyển nhượng qua tài khoản, số dư tài khoản; mã số thuế của người nộp thuế.

VCCI cho rằng, quy định này là chưa bảo đảm tính minh bạch ở chỗ không rõ trong những trường hợp nào thì cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp những tài liệu này và căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước cụ thể là gì.

“Nếu quy định mở như giai đoạn này thì có khả năng hiểu theo nhiều nhữngh khác nhau, việc tiến hành có thể rất tùy tiện trên thực ở”, đơn vị này nhấn mạnh.

Mặt khác, cũng theo VCCI, quan hệ giữa ngân hàng thương mại và người nộp thuế là quan hệ dân sự. Khi ký kết hợp đồng, ngân hàng thương mại cần phải cho bạn biết những trường hợp tài liệu của họ sẽ được cung cấp cho bên thứ ba. Các trường hợp này cần phải hợp lý và rõ ràng để bảo đảm quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức và bảo đảm ngân hàng thương mại không phải chịu gánh nặng tuân thủ yêu cầu này của cơ quan quản lý thuế.

VCCI cho rằng, cần phải quy định rõ cấp có thẩm quyền của cơ quan quản lý thuế trong việc ra yêu cầu ngân hàng cung cấp tài liệu cho cơ quan thuế.

Đối có mã số thuế bạn, VCCI đặt câu hỏi: “Không hiểu vì sao cơ quan quản lý thuế lại yêu cầu ngân hàng thương mại cung cấp tài liệu này trong khi đó là cơ quan chủ quản? Không phải trong mọi trường hợp bạn của ngân hàng thương mại cũng có mã số thuế, vì vậy yêu cầu bởi thế là không bảo đảm tính khả thi”.

Góp ý tương tự có quy định: “Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp tài liệu bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử liên quan về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế”, VCCI cho rằng, cần có giới hạn cụ thể những loại tài liệu này.

Đơn vị này cũng đề xuất ban soạn thảo bổ sung những trường hợp mà những ngân hàng thương mại được loại trừ trách nhiệm khi trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành chọn lọc hành chính thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, để thống nhất có quy định của pháp luật ngân hàng.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định: “Trường hợp người nộp thuế có bảo lãnh nhưng người nộp thuế không nộp thuế, tiền chậm nộp… đúng thời hạn quy định thì ngân hàng thương mại là đơn vị bảo lãnh phải chịu trách nhiệm nộp thuế đúng thời hạn quy định thay cho người nộp thuế”.

VCCI cho rằng, xuất phát từ nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng theo quy định của Luật những tổ chức tín dụng và giải đáp của Ngân hàng Nhà nước thì những tổ chức tín dụng chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong những trường hợp như yêu cầu thực hiện bảo lãnh nằm trong thời hạn thực hiện bảo lãnh theo chứng thư bảo lãnh và số tiền bảo lãnh nằm trong số tiền bảo lãnh theo chứng thư bảo lãnh.

“Do vậy, đề xuất ban soạn thảo tham khảo và chỉnh sửa để biểu hiện đúng bản chất của bảo lãnh thuế, dưới góc độ là nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng, theo hướng ngân hàng thương mại bảo lãnh trong phạm vi hợp đồng bảo lãnh. Đồng thời cơ quan thuế phải thông báo cho ngân hàng để ngân hàng biết và đối chiếu có chứng thư bảo lãnh đã cấp để thực hiện, hoặc có giải trình thích hợp có bạn”, VCCI nêu ý kiến.

Đề xuất của Bộ Tài chính về sửa đổi những Luật thuế: Những vấn đề đặt ra từ những góc nhìn đa chiều

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0